Nytt från direktionsmötet i december

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sista möte för året den 12 december. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.

En av punkterna på dagordningen bestod av en politisk dialog med representanter från Västra Götalandsregionen om den regionala strukturbilden. Syftet med en regional strukturbild är bland annat att utveckla dialogen mellan olika parter i regionen kring fysiska planeringsfrågor, att öka förståelsen kring Västra Götalands utmaningar och möjligheter, samt att enas om gemensamma övergripande förhållningssätt för regional fysisk planering.

Några inspel från förbundsdirektionen var:

  • vikten av att vara enade i frågor kring nyttjandet av mark och vatten från kommunernas sida när det gäller frågor där statliga myndigheter har rådighet, samt när det gäller investeringar i vägar, järnvägar och cykelvägar.
  • behovet av bättre kollektivtrafik både i och mellan städer och landsbygd.

Andra frågor som förbundsdirektionen gärna ser ett ökat samarbete kring är:

  • biogas
  • översiktsplanering
  • näringslivsfrågor
  • kompetensförsörjning

På mötet med förbundsdirektionen avhandlades även:

  • Information från Trafikverket kring åtgärdsvalsstudie för väg 161 (Rotvik-Skår), där huvudinriktningen i dag är ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien kommer att skickas ut på remiss i början av 2020.
  • Godkännande av verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademin Väst.

Affärsdriven miljöutveckling

Ledamöterna fick även en genomgång av den verksamhet kommunalförbundet bedriver inom området Affärsdriven miljöutveckling, med särskilt fokus på områdena marina och skogliga näringar.

Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Under dagen hölls även möte med Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR), vars ledamöter utgörs av förbundsdirektionen samt representanter för Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik. På mötet diskuterades bland annat revidering av regionens trafikförsörjningsprogram med fokus på hållbart resande och arbets- och studiependling, samt Västtrafiks nya zonindelning som träder i kraft den 4 november 2020.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?