Nytt från direktionen

höstlöv

Fyrbodals kommunalförbund antar ny verksamhetsplan med fokus på hållbar utveckling.

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt sjätte möte för året den 29 oktober. Mötet antog en ny treårig verksamhetsplan för förbundet. Verksamhetsplanen har fokus på hållbar utveckling och är indelad i fem strategiska utvecklingsområden:

  • Stöd, omsorg och hälsa
  • Kompetensförsörjning och utbildning
  • Fysisk planering och hållbara transporter
  • Näringsliv, kultur och attraktionskraft
  • Digitalisering

Hela verksamhetsplanen finns att läsa på sidan för styrdokument.

Infrastruktur

Mötet ställde sig bakom två remisser rörande åtgärdsvalstudier för väg 161 och väg 45 mellan Vänersborg och Mellerud. Väg 161 är sedan länge den högst prioriterade vägen i Fyrbodal när det gäller behov av åtgärder. Kommunalförbundet lyfter i sitt remissvar bland annat behovet av en mötesseparerad lösning.

När det gäller väg 45 betonar förbundsdirektionen vikten av att förbifart E45 anläggs utanför samhällena Erikstad, Brålanda och Frändefors. Om hastigheten igenom Mellerud planeras över 70 km/h bör även förbifart göras där. När det gäller Öxnered anser förbundet att en planskild korsning över järnvägsspåren bör övervägas samt betonar vikten av en ny anslutning från Öxnered till E45.

Suicidprevention

Mötet rekommenderade medlemskommunerna att anta en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Syftet med handlingsplanen är att med preventiva medel minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Mötet fick även information om förbundets arbete med gränsfrågor Sverige-Norge.

Samtidigt med förbundsdirektionens möte hölls delregionalt kollektivtrafikråd (DKR), vars ledamöter utgörs av förbundsdirektionens ledamöter. Bland annat informerades då om arbetet med trafikförsörjningsprogrammet för 2021–2025, samt införandet av det nya zonsystemet inom Västtrafik med start 4 november 2020. Även effekterna på kollektivtrafiken med anledning av Covid-19 diskuterades.

Hela dagordningen samt handlingar finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala anslagstavla. Där finns även protokoll så snart de är justerade.

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom kommunalförbundet samarbetar 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodal samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?