Nytt från direktionen

En cykelväg genom ett landskap med rapsfält. I förgrunden en vägskylt.

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt andra möte för året den 2 april. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.

På dagordningen stod bland annat delande av information om hur medlemskommunerna hanterar effekterna av Covid-19 i sina respektive kommuner. En effekt är att allt fler möten hålls på distans. Mötet beslöt att komplettera förbundsdirektionens arbetsordning med möjligheten att hålla digitala möten.

Förbundsdirektionen beslöt även:

  • Att godkänna förbundets årsredovisning och bokslut för 2019. Förbundets basverksamhet gjorde under 2019 ett överskott på cirka 371 000 kronor.
  • Att lämna ett remissvar på förslaget till fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner. Bland annat påpekas att förslaget till översiktsplan saknar en beskrivning av hur ökningen av säl och skarv påverkar havsmiljön.
  • Att skicka en skrivelse till Trafikverket rörande höga kostnader för medfinansierade cykelvägar. Medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund anser att Trafikverkets bedömda kostnader för nya cykelvägar är för höga. Kommunerna efterlyser en utvärdering för att se om det finns sätt att minska kostnaderna och få mer cykelväg för pengarna. En fråga som lyfts är om standarden för cykelvägar kan få se olika ut i olika geografier.
  • Att genomföra en omorganisation på kommunalförbundet som innebär att verksamheten med kurser och konferenser läggs ner i sin nuvarande form. Orsaken är en minskad efterfrågan från medlemskommunerna. Förändringen träder i kraft den 1 april 2020. Det finns en plan för avveckling av verksamheten. En del kurser som är framflyttade på grund av coronapandemin kommer att genomföras om läget tillåter och intresse kvarstår. Kommunalförbundet kommer att fortsätta arrangera kurser och konferenser inom ramen för andra verksamheter och projekt.

Hela dagordningen samt handlingar inför mötet finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala anslagstavla. Där finns även protokoll från tidigare möten.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?