Näringslivet – ett år med Corona

Vy över Strömstad

Den kommun i Fyrbodalsregionen som drabbats hårdast av Coronapandemins effekter är Strömstad. De näringar som drabbats hårdast i Fyrbodal är samma som i landet för övrigt, det vill säga besöksnäringen samt kreativa och kulturella näringar, KKN.

Så här drygt ett år in i pandemin kan konstateras att även om Strömstad är hårt drabbad, så är inte alla företag i Strömstad drabbade. Detsamma gäller KKN och besöksnäringen i Fyrbodal. Det finns branscher inom näringarna som till och med går bättre än före pandemin.

På nationell nivå, visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, att det framförallt är upplevelsebranscher som nöjes- och temaparker, biografer, kongresser och mässor där det är svårt att hålla avstånd eller där tillåtet antal besökare starkt begränsats som drabbats hårt.

Gränskommuner hårt drabbade

Kommuner som normalt har en stor del utländska besökare drabbas också hårdare än andra. Enligt SCB har kommuner med gräns mot Norge tappat nära 40 procent av sin omsättning, jämfört med 6,5 procent för kommuner utan gräns.

För Strömstads del är siffrorna ännu dystrare, drygt 62 procent i omsättningstapp eller drygt fem miljarder kronor. Här är det främst dagligvaruhandeln som står för tappet.

Annan handel som till exempel bygghandeln har ökat sin omsättning i flera av våra kommuner, liksom i landet i övrigt. Tillverkningsindustrin i Fyrbodal verkar också överlag gå bra trots att vissa industrier hämmats av leveransproblem av material.

Att entreprenörer och företagare både är kreativa och innovativa har blivit extra tydligt under pandemin. Nya affärsmodeller, produkter och tjänster har vuxit fram. Restauranger har öppnat Foodtrucks, livsmedelsbutiker har startat e-handel och hemkörning, besöksmål har utvecklat utomhuskoncept, marknadsföring har ställts om från en internationell marknad till en lokal och så vidare.

Få utnyttjar möjlighet till kompetensutveckling

Företag inom i stort sett alla branscher har använt sig av korttids permittering och andra stödåtgärder. Trots möjligheten har, enligt Unionen bara 18 procent av de som permitterats använts sig av möjligheterna till kompetensutveckling under permitteringstiden.

Som grupp betraktat är ungdomarna hårdast drabbade, då många jobb inom just besöksnäring och handel uteblivit.

Under pandemin har samtliga kommuner jobbat extra med kommunikation och samverkan med de lokala företagen och både ökat och stärkt sina relationer. Företagen uttrycker överlag hoppfullhet inför framtiden även om många också är oroade över att inte få tag i rätt kompetens och tillräckligt många när hjulen väl börjar snurra igen.

Text: Christel Thuresson

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?