Fyrbodalsregionen satsar på skog

Gröna Klustret Nuntorp i Vänersborg kommun blir platsen för helt ny satsning på skogsutveckling i Västra Götaland.

-Vi är glada att både EU:s Regionala Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen, LRF Västra Götaland och Fyrbodals
kommunalförbund har valt att ge oss förtroendet och satsar på skogens alla möjligheter, säger Peter Eriksson, verksamhetsledare på Gröna Klustret Nuntorp.

– Vi har också starkt stöd och samarbete med skogsägare, skogsföretag, forskningsverksamheter och
myndigheter, som pekar på behovet av en samlande, neutral plattform för skogsutveckling i Västra Götaland.

Gröna klustret Nuntorp ska skapa en helt ny plattform för både skogsägare och andra företagare som har skogen som resurs för sitt företagande.

Skogrikt län

Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län, här finns flest antal sysselsatta i skogsnäringen jämfört med övriga län och branschen omsätter över 35 miljarder kronor per år. I Västra Götaland är ägandeförhållandena ovanliga då över 80 procent av skogsägarna är enskilda personer, som också äger relativt små skogsarealer jämfört med bolagsägda skogar i andra delar av landet. Sammantaget finns både särskilda utmaningar och möjligheter för ett hållbart skogsbruk i Västra Götaland.

– Vi ser att satsningar på skogsutveckling kan bidra både till att stärka det befintliga näringslivet men också till att skapa nya innovativa produkter och affärsmodeller, säger Robin Kalmendal, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionen. Genom att oljebaserade produkter byts mot biobaserade kan vi också medverka till att klimatmålen nås och en mer cirkulär ekonomi.

– Vi ser att det finns många spännande möjligheter i ökad kompetens i dialog om hållbart skogsbruk samt mångbruk av skogens resurser. Att locka hit resurser från exempelvis EU:s forsknings- och utvecklingsfonder är angeläget liksom att visa upp hur intressant och meningsfullt det är att arbeta med de levande, förnybara materialen från skogen, menar Jan-Stefan Karlsson, projektledare för den skogliga plattformen vid Gröna Klustret Nuntorp. Även den stundtals hårda debatten kring skogens många värden kommer den neutrala plattformen hos Gröna klustret att erbjuda en mötesplats för att hitta samsyn kring.

Kommunalförbundet medfinansierar

Projektet som nu fått finansiering från EU:s Regionala Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen, LRF Västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund samt Högskolan Väst är ett nio månader långt projekt som ska bana väg för en permanentning av en skoglig plattform i Västra Götaland.

Den skogliga plattformen på Gröna Klustret Nuntorp ska medverka till att:

  • skogsägare i Västra Götaland har hög kunskapsnivå om hållbart skogsbruk.
  • förädlingsvärdet av skogen i Västra Götaland ökar.
  • företag i skogsbranschen i Västra Götaland stärks.
  • fler skogliga utvecklings- och forskningsprojekt baserade på skogliga utmaningar och möjligheter i Västra Götaland etableras.
  • skogens förädling och nya affärsmodeller utvecklas och bidrar därmed till landsbygdsutveckling i olika delar av Västra Götaland.
  • skogsnäringen har en inkluderande arbetsmiljö med goda erfarenheter av att arbeta med åtgärder inom jämställdhet och mångfald.

Kontaktpersoner

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?