Fortsatt satsning mot hedersvåld

Socialchefsnätverket i Fyrbodal beslutade vid sitt möte 28 maj om fortsatt finansiering av en gemensam resurs mot hedersrelaterat våld för åren 2022-2023. Det innebär att den verksamhet som byggts upp och bedrivits inom ramen för Barnahus Fyrbodal de senaste åren, kan fortsätta.

– Socialcheferna i Fyrbodal är eniga om att resurserna som funnits tillgängliga inom ramen för resurscentrum mot hedersvåld har varit viktiga och bistått kommunerna med värdefulla insatser. Vi är glada att kunna medverka till att det även fortsatt finns en gemensam resurs för kommunerna på Barnahus Fyrbodal i denna angelägna fråga, säger Sirene Johansson, socialchef i Tanums kommun och ordförande för socialchefsnätverket.

2018 fick länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att på fyra platser i Sverige stödja arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Det resulterade i fyra pilotprojekt i landet som under ett par år arbetat med att stärka arbetet mot hedersförtryck och arbeta fram bra och effektiva förebyggande metoder.

Pilotprojekt i Fyrbodal

Ett av pilotprojektet har varit beläget i Fyrbodal, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – som är en förstärkning av Barnahus Fyrbodal. Uppdraget till resurscentrum har varit att ge stöd till barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, att arbeta förebyggande för målgruppen som riskeras att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt att erbjuda utbildningar och konferenser som ett led i kompetensutveckling för personal.

Arbetet har varit framgångsrikt och fått mycket positiv respons både regionalt och nationellt. En mängd utbildningar har genomförts, det har tagits fram en Vägledning mot hedersrelaterat våld och förtryck för arbetet i Fyrbodal och det har getts konsultativt stöd till yrkesverksamma samt visst stöd direkt till målgruppen.

För att ta tillvara goda erfarenheter och bygga vidare på det som skapats tillsammans under projekttiden har socialcheferna i Fyrbodal beslutat att finansiera en 50-procentig resurs för åren 2022 och 2023.

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?