Fortbildning om barns integritet

Måndagen den 18 november deltog personal från 13 förskolor i en fullmatad kompetensutvecklingsdag på Folkets Hus i Uddevalla kring utvecklingsarbetet med barns integritet. Kompetensutvecklingsdagen var arrangerad av Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund.

Det är förskolorna i område Väst samt Öster-Söder som under 2019 arbetat med att sammanställa gemensamma kunskaper och utveckla förhållningssätt och verktyg kring barns integritet. Arbetet, som startade på bred front i våras med en föreläsning på Östraboteatern kring jämställdhetsarbete och våldsprevention, pågår nu för fullt ute på förskolorna.

Förskolorna har bland annat arbetat fram gemensamma riktlinjer för arbetet med barns integritet samt en folder med information om arbetet till vårdnadshavare. Hälsokällan, som leder och samordnar projektet, har medverkat vid föräldramöten och arbetsplatsträffar och hållit i en föreläsning för personal om barn som växer upp med våld.

Redskap för att värna integritet

Under måndagen fick personalen ta del av flera föreläsningar och delta i gruppdiskussioner. Projektledare Jessica Svensson inledde med en föreläsning om viktiga komponenter i integritetsarbetet och om hur förskolan kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet. Det gör förskolorna genom att ge barnen möjlighet att:

  • utveckla ett ordförråd för sina rättigheter
  • lära sig respektera egna och andras gränser
  • lära sig kroppsord och viktiga kroppsregler
  • lära sig om bra och dåliga hemligheter
  • få kunskap om och övning i vad samtycke innebär, övas på att läsa andras kroppsspråk och känslor.
  • få leka i en trygg miljö med nolltolerans mot skojbråk

Barnahuset kan erbjuda stöd

Camilla Andreasson-Berg från Barnahuset Fyrbodal var inbjuden för att berätta om Barnahusets arbete och kompetenser samt om vilket konsultativt stöd Barnahuset kan erbjuda förskolorna. Skolutvecklare Siren Linde visade hur förskolorna arbetar med barns integritet på lång sikt och med systematik. Deltagarna fick också se en film från Hälle förskola som handlar om hur personalen där lärt varandra, barn och vårdnadshavare ett gott förhållningssätt kring barns rätt till integritet.

– Det var en dag fylld av kloka ord, tankar och strategier som delgavs oss. Alla som arbetar i förskolan behöver förstå hur viktiga vi är för arbetet med barns integritet, att barn är rättighetsbärare och att vi behöver hjälpa barnen att hitta strategier och sätta ord på deras rättigheter, säger Rita Svensson, rektor för Bokenäs förskola och förskolan Kreatören.

Hogstorps skola och fritidshem

I grundskolan arbetar just nu Hogstorps skola och fritidshem med samma projekt och de ägnade en heldag åt dessa frågor tillsammans med Hogstorps förskola den 5 december. Medverkade då gjorde Jessica Svensson, projektledare Hälsokällan, och Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, som föreläste för Hogstorps förskolas och skolas vårdnadshavare.

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/jessica-svensson-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?