Förbundet satsar mer på att möta utmaningarna kring energi- och kompetensförsörjning

Förbundet satsar mer på att möta utmaningarna kring energi- och kompetensförsörjning i den nya verksamhetsplanen

Fyrbodals kommunalförbund ska satsa mer på energi- och kompetensförsörjning. Det framgår av den nya verksamhetsplanen som klubbades på direktionsmötet förra veckan. 

”Jag känner mig stolt och glad över att förbundet får ett fortsatt förtroende. Det skapar stabilitet och långsiktighet i de utvecklingsprocesser som är igång,” säger förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg.

I Verksamhetsplanen bestäms vilka mål förbundet har för sin verksamhet fram till 2026 och har justerats för att vara mer anpassad till hur behoven ser ut i samhället och kommunerna idag.

”Den nya planen innebär att vi stärker de varumärken som finns inom vår geografi för att öka attraktionskraften. Att vi kan öka förutsättningarna för att Fyrbodal ska bli mer robust och att tillsammans kan möta kompetensförsörjningsbehoven och verka för en god och nära vård.”

 Vad tycker du är viktigast med den nya verksamhetsplanen?

”Att vi tydliggör vårt uppdrag – att genom samverkan jobba för hållbar utveckling inom tre insatsområden – regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling,” säger Anna Lärk Ståhlberg.

I den nya planen framgår att förbundet kommer att jobba mycket mer med energi- och kompetensförsörjningsutmaningarna än tidigare genom att bland annat arbeta mer proaktivt med att försöka få fler företag att etablera sig i Fyrbodal men också få till samverkan kring energiförsörjning.

”Vi vill stärka Fyrbodals attraktionskraft, bland annat genom att utveckla ett Business Region Väst tillsammans med utvecklingsnoderna och genom att finansiera och driva utvecklingsprojekt som stärker näringslivet.”

Samtidigt kommer förbundet också att satsa på arbetet med att få fler barn och unga att fullfölja sina studier och hjälpa kommunerna att ställa om till en god och nära vård.

”Vi kommer även att utveckla vårt uppdrag inom digitaliseringsområdet. Jag ser verkligen fram emot detta!”

Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättan har många förväntningar på förbundet de kommande åren.

”Mina förväntningar är att förbundet ska kunna kraftsamla och knyta samman kommunerna i utvecklingsfrågor.”

”Kommunerna har samma utmaningar och det gör ju att man inte kan lösa allt själv och då behöver man hjälp. Där kan förbundet spela en viktig roll, till exempel inom elförsörjningen, en fråga som vuxit kraftigt.”

Utöver verksamhetsplanen godkändes också förbundets budget och delårsrapport.

 

 

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0761-150x150.jpg

Andreas Borg

Kommunikationsansvarig
Telefon:0522-440827
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0678-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?