Flera av kommunerna i Fyrbodal stärker sitt företagsklimat

Två skrattande kvinnor och en skrattande man sitter vid ett bord med två laptops.

I den senaste näringslivsrankingen steg flera av medlemskommunerna i Fyrbodal. Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning för att se hur företagsklimatet uppfattas i respektive kommun.

Bengtsfors kommun fortsätter att placera sig i topp i Fyrbodal och stärker ytterligare företagsklimatet bland företagen. Två andra kommuner som klättrat i mätningen var Trollhättan och Åmål (hela resultatet från mätningen finns på foretagsklimat.se)

Trollhättan

Glädjande så klart att företagen i Trollhättan fortsätter att höja det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen, vi hamnar nu på 3,7 – och att vi förbättrar oss i så gott som alla områden. Dessa områden har vi, olika förvaltningar och Näringslivsenheten, tillsammans arbetat systematiskt med under flera år och det är klart jätteroligt när de visas positivt i företagens svar. Vi har bland annat under flera år haft stort fokus på att skapa goda relationer med företag och näringsliv och lagt stor kraft på att hjälpa till att hitta lösningar, inte minst när det kommer till tillsynsfrågor. Nu tar vi till oss resultatet och kommer tillsammans med Svenskt Näringsliv att fördjupa oss ytterligare kring vad vi bör prioritera för insatser, detta för att skapa ett ännu bättre företagsklimat berättar Helena Kortered, Näringslivschef Trollhättans kommun.

Åmål

Vi är såklart jätteglada över att allt det arbete och fokus som vi gemensamt och tillsammans med näringslivet lagt på de här frågorna under de senaste åren nu ger resultat. Vi har framför allt fokuserat på de områden som företagen önskat se förbättringar på. Tre områden som vi jobbat extra med är trygghet, dialog/kommunikation samt kompetensförsörjning. Genom total transparens och att vi lyssnat på företagarna så har vi anordnat fler tematräffar, gjort mängder med besök samt skapat fler och nya kommunikationsvägar. Alla punkter har klättrat många placeringar, vilket är ett mycket härligt kvitto på att det vi gör tas emot bra. Skolsamverkan är också ett fokusområde som varit oerhört roligt att följa som vi alla är stolta över. Det är en stor skillnad på hur samarbetet ser ut, framför allt på högstadiet och gymnasiet gentemot för några år sedan. Ett tydligt exempel är att vi har gått från få elever på industritekniska programmet till fulla klasser. Fortsättningsvis jobbar vi på samma bana vi har börjat och fyller på där vi ser utvecklingspotential. Det här är bara ett delmål. Under 2023 och 2024 kommer attraktionskraft för kommunen vara högprioriterat berättar Kristoffer Ljung, Näringslivs- och kommunikationschef Åmåls kommun.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?