Drygt var tredje kommunbil är fossilfri

Elbil med Tanum kommunas logga på.
Under året har Tanum utökat sin flotta med fem elbilar. Bilarna används av hemtjänsten och ingår i bilpoolen för personal som behöver köra i tjänsten.

I gränsregionen Fyrbodal-Östfold-Follo arbetar vi för att 39 kommuner ska nå målet om fossilfria transporter senast 2030. 2019 har varit ett framgångsår där Fyrbodals kommuner kontinuerligt ställer om sina fordonsflottor. Samtidigt som vi ser en stor ökning i antalet publika laddpunkter och stationer för snabbladdning i regionen.

I slutet av 2018 visade mätningar att var tredje bil i Fyrbodals kommuners fordonsflottor kördes på biogas eller el. Under 2019 kan vi se att kommunernas fortsatta omställning har resulterat i att ytterligare 60 nya fossilfria bilar kör runt i Fyrbodal. I maj 2019 fick Tanum sin första elbil och i höst utökades flottan med ytterligare fyra nya elbilar.

Andelen biogasbilar ökar i kommunerna

Under året utökades flottan med sju biogasfordon i Trollhättan och åtta nya i Strömstad respektive Vänersborg. Ökningen har dock varit överlägset störst i Munkedals kommun som under hösten 2019 fick 16 nya gasbilar som ersatte dieselbilar. I dag kan alltså var tredje bil i Munkedals fordonsflotta köras på biogas.

– Munkedals bilflotta ska vara fossilfri senast 2030. Genom att ställa om till biogasbilar tar vi ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. Vår strategi är att ersätta resterande fordonspark med miljöbilar i takt med att bilarnas leasingavtal löper ut, säger Lars-Erik Hansson, ekonomichef och fordonsansvarig i Munkedals kommun

Projektet Fossilfri Gränsregion 2030 har som mål att alla 14 kommuner i Fyrbodal ska ha minst 20 procent fossilfria fordon i sina fordonsflottor innan 2021. I dag har mer än hälften av kommunerna redan nått målet och vissa med råge. Trollhättan med sina 89 procent fossilfria fordon har länge varit ledande både i Fyrbodal och på nationell nivå. Mellerud med sina 57 procent satsar stort på att ställa om sin flotta till biogasbilar, vilket även uppmärksammats i ett inslag av Sveriges Radio P4 Väst.

160 nya laddpunkter under 2019

2019 har även varit en framgång i ökningen av antalet publika laddpunkter i Fyrbodalsregionen. Flest finns i Trollhättan (161), Uddevalla (123), Strömstad (100) och Orust (63). Under 2019 tillkom 160 nya publika laddpunkter i Fyrbodal vilket gör att det nu totalt finns 608 stycken. Detta kan jämföras med antalet publika laddpunkter som finns i hela Västra Götaland – 1 562 stycken. Antalet stationer för snabbladdning har även ökat, från 17 stationer 2018 till 23 stationer i dag.

Laddstation vid Tanums köpcenter
Tanum köpcenter erbjuder publika laddpunkter, inklusive snabbladdare för att tillgodose krav på såväl efterfrågan som olika resemönster. Foto: Angelica Rennerfelt.

Att kunna ladda hemma är en förutsättning för att köpa privat elbil och nu kommer önskemålen.

Under våren har Fyrbodals kommunalförbund fokuserat på frågan vilken roll olika kommunala aktörer kan ta i planeringen för laddplatser till elbilar. Under hösten hade vi ett webbinarium för medlemskommunerna och en workshop med de kommunala fastighets-, bostads-, och energibolagen.

– Vi räknar med en efterfrågan om möjligheten att kunna ladda sin elbil från våra hyresgäster. Då vill vi vara förberedda. Därför är det viktigt för oss att samla information och prata med relevanta aktörer för att uppnå en bra samverkan och strategi, säger Camilla Lundkvist, Förvaltare i Strömstadsbyggen

Fordonsbranschen ställer om

Vi ser nu hur fordonsbranschen inom tunga transporter ställer om produktionen av sin fordonsflotta till fossilfria alternativ. Både biogas och el. Och detta gäller inte enbart tunga lastbilar utan även arbetsfordon och arbetsredskap med alltifrån traktorgrävare till batteridrivna lövblåsar. Det öppnar upp för möjligheter att arbeta för en bredare fossilfri helhetslösning i vårt område. Det gäller både för varutransporter med tung lastbil men också för att ersätta arbetsfordon och arbetsredskap med tysta rena och klimatsmarta alternativ och på köpet en bättre arbetsmiljö.

Tunga transporter och inköp går hand i hand. Upphandling av fossilfria transporter och nya klimatsmarta transportlösningar är därför en viktig del i det gemensamma arbetet för ett fossilfritt Fyrbodal. Just nu har vi en dialog med åkare för att förstå varandras verklighet och hitta de gemensamma nycklarna till framgångsrika upphandlingar.

Samordning av varuleveranser

Samlastning, en samordning av kommunens egna varuleveranser, är ytterligare ett sätt att klimatsmart effektivisera kommunala transporter. Förutom värdet av stora transportminskningar öppnar det upp även för möjligheterna för mindre producenter att leverera lokalproducerat. Våren 2020 startar en förstudie där intresserade Fyrbodalskommuner kommer att jobba vidare med frågan.

Fossilfria arbetsmaskiner

Inom segmentet fossilfria arbetsmaskiner inventerar vi nu den befintliga flottan i Fyrbodal. Det ger underlag till en förteckning av fossilfria arbetsmaskiner som vi kommer ta fram både som en exempelsamling på vad som redan finns men också som inspiration att hitta nya lösningar på invanda arbetssätt. Vill du få en försmak av en fossilfri tystare byggarbetsplats? Besök Olav den V gate i Oslo och förmodligen världens första helt fossilfria arbetsplats med en 25 tons eldriven grävskopa som tyngsta fordon.

Kontaktpersoner

Lars Nejstgaard

Projektledare och kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/lars-nejstgaard-webb-150x150.jpg

Angelica Rennerfelt

Projektledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?