Dialogträff för att prata om Fyrbodalkommunernas kompetensutvecklingsmodell

För att klara ett hållbart arbetsliv behövs ett arbete kring förändrade arbetssätt, där arbetsplatser behöver använda rätt kompetens med bland annat uppgiftsväxling. Det blir viktigt att göra en matchning mellan verksamhets- och individnivå. Ökad samverkan mellan befintliga och nya yrkeskategorier med hjälp av kompetensplanering kan bidra till ökad trygghet för medarbetare och samtidigt skapa bättre förutsättningar för organisationen.

Vad innebär kompetensutvecklingsmodellen och när började modellen implementeras?

Den nya modellen för kompetensutveckling blev klar för implementering i testkommunerna i Fyrbodal under april 2023, efter ett arbete som startades upp i arbetsgrupper under 2022. Modellen är framtagen och anpassad för legitimerade arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter och består av fyra steg från nyexaminerad till specialist. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på en matchning mellan organisationen och individens behov, där man genom att erbjuda medarbetare bland annat uppgiftsväxling kan säkra organisationens samlade kompetens.

Hur har det varit att arbeta med modellen?

En av kommunerna som varit med och testat kompetensutvecklingsmodellen är Dals-Ed. Christina Virevik, biträdande enhetschef i Dals Eds kommun berättar att modellen fungerat över förväntan. Hon beskriver också att Dals-Ed varit en bra kommun att inleda implementeringen med, dels på grund av kommunens storlek, dels på grund av att alla haft en gemensam bild av vad man ville åstadkomma. Vidare berättar Christina att kommunen startade med medarbetarsamtal för att kartlägga personalens kompetens och de behov som fanns inom organisationen. Med hjälp av olika statsbidrag och kompetensutvecklingsmodellen har kommunen haft möjlighet att vidareutbilda befintliga personal, något som både lett till kostnadsbesparingar och möjliggörande för den befintliga personalen. Christina är i sin helhet mycket positiv över den inverkan modellen haft på organisationen.

Det känns inspirerande, säger Nathalie Höglander, enhetschef på kommunrehab i Vänersborg.

Nathalie beskriver att Vänersborg är i uppstartsfasen av arbetet med kompetensutvecklingsmodellen, där de börjat med medarbetarsamtal för att kartlägga medarbetarnas kompetens. De ser många fördelar med modellen och hur den kan bidra till att medarbetare vill utvecklas och stanna kvar inom kommunen. Modellen bidrar också till en tydlighet på arbetsplatsen kring den samlade kompetens som finns, fortsätter Nathalie.

Vad tar du med dig från dagen?

Lidija Beljic, tidigare utvecklingsledare för Nära vård på Fyrbodals kommunalförbund, tycker att dagen varit givande och ser framemot att se hur arbetet med modellen fortlöper. Nu kommer en ersättare att ta vid arbetet med Nära Vård och fortsätta driva processen med kompetensutvecklingsmodellen framåt.

Med på bild från vänster: Christina Virevik, Biträdande enhetschef, Dals-Ed. Nathalie Höglander, Enhetschef kommunrehab Vänersborg. Lidija Beljic, tidigare utvecklingsledare Nära vård Fyrbodals kommunalförbund och Anna Andersson, Mediciniskt ansvarig för rehabilitering i Uddevalla.

Kontaktpersoner

Lidija Beljic

Utvecklingsledare Nära vård
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/03/lidija_beljic-e1679471633285-150x150.png

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?