Dialogdag om utbildning och arbetsmarknad

Elever som sitter framför datorskärmar

Hur ska vi kraftsamla och agera för att skapa bättre förutsättningar för våra unga vuxna? På onsdag 12 februari lyfter vi frågan utifrån två heta och aktuella utredningar om utbildning och arbetsmarknad. Utredarna Lars Stjernkvist och Joacim Waaras deltar på mötet.

Lars Stjernkvist kommer att berätta om utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola. Han har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan.

Joacim Waaras, ekonomie doktor och analytiker på Västra Götalandsregionen kommer att berätta om sin utredning, som visar att det för närvarande råder en sektor- och branschöverskridande brist på arbetskraft. I rapporten analyseras utbud och efterfrågan på arbetskraft, med särskilt fokus på arbetskraftsbristen och dess potentiella konsekvenser samt till buds stående lösningar.

Kontaktpersoner

Amir Dahan Agerlund

Processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/amir-dahan-agerlund-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?