Debatt: ”Kör inte över biogasen”

Enligt Västtrafiks planer ska kollektivtrafiken drivas av el och biogas. Men den kommande upphandlingen av busstrafik i Trollhättan, Vänersborg och Göta älvdalen riskerar att omöjliggöra förutsättningarna för biogas.

I dag torsdag fattar Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, som är beställare av trafik från Västtrafik, ett beslut som kan avgöra om Fyrbodalsregionen kan fortsätta att lösa klimatutmaningarna och stärka Västsveriges näringsliv inom biogasområdet.

Beslutet, som rör upphandlingen av busstrafik i Trollhättan, Vänersborg och Göta älvdalen, slår om tjänstemannaförslaget antas, undan förutsättningarna för småföretag som i drygt 20 år investerat för framtiden med mångmiljonbelopp. Om förslaget antas innebär det även en graverande misshushållning med skattemedel och ett slag för de kommuner i Dalsland, Bohuslän, Trollhättan och Vänersborg som målmedvetet satsat på klimatsmarta transporter.

Höga ambitioner

Vi ser mycket positivt på att Västra Götalandsregionen har höga ambitioner för kollektivtrafiken när det gäller påverkan på miljö och klimat. Ambitionerna bygger på att ersätta fossila bränslen med de klimatsmarta alternativen el och biogas.

Men på senare tid har det väckts farhågor om att biogasen kraftigt kommer att prioriteras ned till förmån för el, och att detta även kan ske på platser med en befintlig infrastruktur för biogas, trots att det regionala trafikförsörjningsprogrammets miljö- och klimatstrategi anger att ”gasbussar bör främst användas på linjer kopplade till depåer där gastankning redan finns”.

Sedan cirka 10 år tillbaka finns en väl fungerande infrastruktur för biogas för den busstrafik som sker i Trollhättan, Vänersborg och Göta älvdalen. De redan gjorda investeringarna i biogasbussdepån i Trollhättan borde rimligen ge förutsättningar till en mycket kostnadseffektiv biogaslösning för busstrafiken vid kommande upphandlingar.

El ska ersätta biogas

Konkret innebär den plan kollektivtrafiknämnden väntas anta att el ersätter biogas som drivmedel för stadsbussar i Trollhättan och Vänersborg från och med december 2022. Detta ska sedan i augusti 2023 följas av en satsning på biogas som drivmedel för bussar i landsbygdstrafik, något som vi givetvis välkomnar.

Men även om det skulle vara möjligt att få fram en infrastruktur för biogas till landsbygdsbussarna redan till augusti 2023, vilket är en stor utmaning och osäkert, innebär Västtrafiks planer en minskning av efterfrågan på biogas i Fyrbodal med nästan 40 procent under de sju månader som infaller mellan att gasbussar tas bort från stadstrafiken och att de i bästa fall införs på landsbygdstrafiken.

Ett avbrott eller en minskning av efterfrågan på biogas från kollektivtrafiken i Fyrbodal innebär att volymerna minskar så dramatiskt att de ekonomiska förutsättningarna för den nuvarande lokala produktionen av biogas sannolikt försvinner med stora negativa samhälls- och företagsekonomiska effekter. Konkurs eller nedläggning av biogasproducerande företag och stängning av upp till nio publika tankningsanläggningar är ett sannolikt scenario om upphandlingen fullföljs enligt plan.

Lokala bedömningar måste göras

Vi välkomnar Västtrafiks och Västra Götalandsregionens ambitioner att elektrifiera delar av kollektivtrafiken. Vi menar dock att valen av bränsleslag inte ska se likadana ut för all stadstrafik i hela Västra Götaland utan att delregionala bedömningar måste göras. Detta finns det också stöd för i det regionala trafikförsörjningsprogrammets miljö- och klimatstrategi, där det anges att ”geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med upphandlingar”.

Genom att utgå från Västra Götalandsregionens målsättningar, men samtidigt fördjupa underlaget med kunskaper om lokala förhållanden är en fördelning av bränsleslagen vid kommande upphandling av trafiken i Trollhättan och Vänersborg med två tredjedelar el och en tredjedel biogas det självklara valet, i stället för enbart el, som Västtrafik föreslår.

Vi begär att kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik i uppdrag:

  • Att mängden kollektivtrafik med biogas inte ska minska jämfört med i dag vid upphandlingen av busstrafik i Trollhättan, Vänersborg och Göta älvdalen med trafikstart december 2022.
  • Att en utredning tillsätts för att utreda frågan om tankning och distribution av biogas till bussdepåer. Syftet ska vara att Västtrafik i kommande upphandlingar för landsbygdstrafiken i Fyrbodal ska få goda förutsättningar för kostnadseffektiva biogasanbud.

Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund

Fredrik Kullberg, ordförande BRC Sweden AB

Per-Olof Hilmér, Grindstad gårdsgas

Tomas Sylvesson, Sylves Lantbruk

Joakim Bratell, VD Toppfrys AB

Kjell Eriksson, ordförande Biogas Dalsland

Peter Gulin, platschef Dahlbergs Slakteri AB

Nils-Erik Johansson, Borgans Lantbruk AB

Dennis Staaf, VD Grönt Bränsle AB

Tobias Kullingsjö, ordförande Vårgårda-Herrljunga Biogas AB

Kontaktpersoner

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg Affärsdriven miljöutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?