Barnkonventionen 30 år

Fyra barn som går i bredd på en väg

Den 20 november är det 30 år sedan FN:s Generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Passa på att fira denna dag och lyft upp Barnkonventionen på agendan.

1 januari 2020 bli konventionen lag i Sverige. Detta ger oss stöd för att i alla sammanhang som rör barn sprida en positiv barnsyn. Tillsammans kan vi verka för att se barn som kompetenta individer, ge dem en känsla av sammanhang och göra dem delaktiga.

Utbildning/workshop på Hälsokällan 17 december

Hälsokällan och Kurser och konferenser på Fyrbodals kommunalförbund inbjuder gemensamt till en förmiddag där du får möjlighet att praktiskt närma dig implementeringen av Barnkonventionen i din verksamhet. Verktyget är Västra Götalandsregionens webbutbildning och på plats finns Liselott Johansson, som varit med att ta fram utbildningen.

Det blir en guidad genomgång och samtal/workshop kring utvalda frågeställningar. Därtill får du möjlighet att möta personer från olika verksamheter som berättar om hur de har tagit till sig Barnkonventionen och arbetet med implementering.

Mer information finner du i inbjudan och där har du även möjlighet att anmäla dig.

Finns det intresse av att genomföra webb-utbildningen lokalt i din kommun? Vore det bra med en samtalsledare vid detta/dessa tillfällen? Utifrån att vi på Hälsokällan samverkar med Liselott på Avdelningen för social hållbarhet på Västra Götalandsregionen har vi möjlighet att efter denna inspirationsdag komma ut till er i kommunerna och vara samtalsledare. Kontakta oss för planering.

Grundutbildning Barnkonventionen – extra utbildningsdag

Fyrbodals kommunalförbund anordnar ytterligare en utbildningsdag i barnkonventionen med Marie Karphammar Lundin.

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på en barn- och utbildningsförvaltning. Hon har också erfarenhet som utvecklingsledare och barnrättsjurist på barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Hon är författare till boken ”Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna”.

Under utbildningen kommer du att få kunskap om barnkonventionens innehåll och hur artiklarna ska tolkas för att användas som en helhet i olika frågor. Begrepp så som barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv beskrivs och diskuteras för att du ska få en förståelse för hur beslut kan grundas med barnets bästa som mål. Exempel på metoder för att på ett konkret och strukturerat sätt öva på hur kan implementera de fyra grundprinciperna och barnkonventionens barnsyn i din verksamhet kommer att presenteras.

Målet med dagen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och vilka konsekvenser de bör få samt inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Marie kommer till Fyrbodals kommunalförbund 28 april 2020 – save the day!

Kontaktpersoner

Elisabeth Hansson

Delprojektledare Vi-projektet
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/elisabeth-hansson-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?