Arbetsdelning i praktiken

Peter Lidström, Skövde kommun.

Peter Lidström, Skövde kommun delade nyligen med sig av Skövde kommuns erfarenheter med arbetsdelning i praktiken – en breddad kompetensförsörjning, fler vägar in och införandet av funktionen ”serviceassistent”.

I Skövde har man kartlagt och därmed synliggjort, vad olika yrkesgrupper till exempel anställda undersköterskor ska göra enligt sitt uppdrag, vad som görs utöver uppdraget och vad som kan göras av andra. Det rör uppgifter som inte är brukarnära och inte heller biståndsbedömda insatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser. Det vill säga arbetsuppgifter som behöver utföras i verksamheterna men som någon med en annan kompetens än befintlig personal kan utföra.

Om detta delas kan personalen användas på ett mer effektivt sätt. Nya tjänster/funktioner kan utföras av personer som i dag finns i andra kommunala verksamheter (inom AME, LSS, etableringen eller annat). Servicetjänster kan bli ett led på deras väg mot ett vanligt arbete samtidigt som man bibehåller (vidareutvecklar) verksamheten så den blir resurseffektiv med god kvalitet ytterst för brukarna.

Börja med att definiera

Arbetsplatsen börjar med att definiera vad som ska ingå i serviceassistenttjänsten, formulera en tydlig arbetsbeskrivning. Rekrytering sker genom att personer som finns i olika ”stödåtgärder” får söka tjänsten enligt sedvanliga rutiner med anställningsintervjuer. Man anställs utifrån kompetens och förmåga att utföra arbetsuppgifterna. Även om det till en början är en anställning i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd och/eller daglig verksamhet/sysselsättning är målet tydligt om att det ska övergå i en ordinarie anställning och/eller vidareutbildning.

Resultatet i Skövde är att befintlig personal används mer effektivt, ”gör rätt saker” utifrån sitt uppdrag och kompetens. Matchningen mellan arbetsuppgifter som behöver göras och de serviceassistenter som anställs är mycket god och de som fått serviceassistenttjänsterna är också mycket nöjda.

Hela kommunen involveras

Resurserna finns när hela kommunen involveras, inklusive de fackliga företrädarna och HR, liksom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsmarknadsstöd ges inom många olika delar av en kommun. Utöver att fler personer får meningsfulla arbete innebär detta arbetssätt också en ekonomisk vinst för kommunen.

Peter visade på vilken ekonomisk vinst det blir för den kommunala budgeten när man arbetar på detta sätt. Ett digitalt stöd kan beräkna och  jämföra vilka kostnader det blir för exempelvis ekonomiskt bistånd, daglig verksamhet LSS, arbetsmarknadsåtgärder jämfört med om man anställer dessa personer som serviceassistenter.

I stort sett alltid blir det en ekonomisk vinst för kommunen.  Servicetjänster på detta sätt kan lösa flera utmaningar som bristen på personal, ansträngd budget och att fler människor når ett steg närmare egen försörjning

Inspirationsdag

På inspirationsdagen deltog personer från flera kommuner med många olika befattningar och områdesansvar. Peter Lidströms erfarenheter möttes med stor entusiasm och en livlig diskussion. Arbetssättet kommer att spridas till berörda nätverk i kommunalförbundet som kommunchefer, socialchefer, utbildningschefer med flera.

Peter Lidström bjöds in av FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och FouRum vård och omsorg som en del i arbetet med kompetens och titulaturfrågor hos baspersonalen.

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/lis-palm-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?