Uppstart för projekt kring barns integritet

11 mars, 2019

Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Detta genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med integritet. Arbetet är också ett led i att främja jämställdhet och motverka våld. …

Läs mer

Projekt sätter barns integritet i fokus

18 februari, 2019

Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund, har tillsammans med tretton kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla påbörjat ett projekt för att stärka arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Målet med projektet är att främja barns och ungas hälsa, jämställdhet och rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. …

Läs mer

Människor som diskuterar

Nyheter ”En skola för alla” – våren 2019!

25 januari, 2019

Vi är mitt i genomförandefasen i det ESF-finansierade ”En Skola för alla-projektet”. I Fyrbodal arbetar vi kring att samverka och dela erfarenheter kring det Kommunala Aktivitetsansvaret, att tillsammans med projektenheter i kommunerna utveckla och pröva arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskola, samt att testa ett digitalt system mellan …

Läs mer

Delade resultat från projektet ”En vardag fri från våld”

18 december, 2018

Projektet ”En vardag fri från våld – Barn och ungas rätt” går mot sitt slut och den 14 december hölls en välbesökt konferens då resultat från projektet delades. Konferensen vände sig till personer som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola, socialtjänst med mera. Syftet med projektet har varit …

Läs mer

Lästips till En skola för alla

9 december, 2018

Många av er ute på enheterna i ”En skola för alla” arbetar aktivt med att främja elevers närvaro och att uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Därför har vi satt samman lite länk- och litteraturtips inom detta som kan vara bra kunskapsunderlag. SAKNAD! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Betänkande av att …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?