Fortbildning om barns integritet

9 december, 2019

Måndagen den 18 november deltog personal från 13 förskolor i en fullmatad kompetensutvecklingsdag på Folkets Hus i Uddevalla kring utvecklingsarbetet med barns integritet. Kompetensutvecklingsdagen var arrangerad av Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund. Det är förskolorna i område Väst samt Öster-Söder som under 2019 arbetat med att sammanställa gemensamma kunskaper …

Läs mer

Fyra barn som går i bredd på en väg

Barnkonventionen 30 år

5 november, 2019

Den 20 november är det 30 år sedan FN:s Generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Passa på att fira denna dag och lyft upp Barnkonventionen på agendan. 1 januari 2020 bli konventionen lag i Sverige. Detta ger oss stöd för att i alla sammanhang som rör barn sprida …

Läs mer

Bild på nyhetsbrev 1 Barns integritet

Nytt nyhetsbrev för projektet Barns integritet

3 maj, 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa om några av de aktiviteter som ägt rum fram till april 2019! Under januari, februari och mars har projektledare Jessica Svensson haft förmånen att träffa samtliga förskolor. Mötena har syftat till att forma arbetet framåt i projektet. Här kan du läsa mer om vad som hänt under inledande delen av projektet.

Läs mer

Lärandekonferens med fokus på skolnärvaro

21 mars, 2019

Malin Gren Landell Foto: David Brohede 7 mars 2019 genomfördes lärandekonferensen i Skövde, där erfarenhetsdelning, konkreta verktyg och inspiration stod i fokus! Nästan 150 personer från Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen deltog på konferensen som är en del av det ESF-finansierade projektet En skola för alla. Projektet En skola för alla …

Läs mer

Startskott för utveckling av barns integritet!

20 mars, 2019

Personal från tretton förskolor och en grundskola deltog igår (den 19 mars 2019) på en föreläsning med Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor. Föreläsningen som arrangerades av Hälsokällan, var startskottet för ett utvecklingsarbete kring barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Projektenheterna och deltagande personal tackar Marcus och Hälsokällan för en givande …

Läs mer

Uppstart för projekt kring barns integritet

11 mars, 2019

Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Detta genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med integritet. Arbetet är också ett led i att främja jämställdhet och motverka våld. …

Läs mer

Projekt sätter barns integritet i fokus

18 februari, 2019

Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund, har tillsammans med tretton kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla påbörjat ett projekt för att stärka arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Målet med projektet är att främja barns och ungas hälsa, jämställdhet och rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. …

Läs mer

Människor som diskuterar

Nyheter ”En skola för alla” – våren 2019!

25 januari, 2019

Vi är mitt i genomförandefasen i det ESF-finansierade ”En Skola för alla-projektet”. I Fyrbodal arbetar vi kring att samverka och dela erfarenheter kring det Kommunala Aktivitetsansvaret, att tillsammans med projektenheter i kommunerna utveckla och pröva arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskola, samt att testa ett digitalt system mellan …

Läs mer

Delade resultat från projektet ”En vardag fri från våld”

18 december, 2018

Projektet ”En vardag fri från våld – Barn och ungas rätt” går mot sitt slut och den 14 december hölls en välbesökt konferens då resultat från projektet delades. Konferensen vände sig till personer som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola, socialtjänst med mera. Syftet med projektet har varit …

Läs mer

Lästips till En skola för alla

9 december, 2018

Många av er ute på enheterna i ”En skola för alla” arbetar aktivt med att främja elevers närvaro och att uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Därför har vi satt samman lite länk- och litteraturtips inom detta som kan vara bra kunskapsunderlag. SAKNAD! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Betänkande av att …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?