Pojkarna i skolan

22 juni, 2021

Vad är det som händer med pojkarna? Grabbarna och killarna som inte klarar skolan. De som gömmer sig bakom uppfällda huvor längst bak i klassrummet, avstängda från det som pågår på lektionen. Eller de som gapar och bråkar i korridorerna, som uppger att skolan är töntig och meningslös. De som …

Läs mer

Att främja en likvärdig och jämställd skola i Fyrbodal med en sund plugg- och ansträngningskultur.

11 maj, 2021

Nyheter processtöd fullföljda studier 3 maj 2021.Varför pojkar inte i tillräcklig grad lyckas i skolan och vad vi kan göra åt det?   Återigen samlades ett 40-tal representanter (rektorer, förstelärare, grundskolechefer, verksamhetschefer för åk 7-9, processledare etc) inom förskola, skola från kommunerna Vänersborg, Munkedal, Uddevalla och Åmål. Dessutom deltog även …

Läs mer

Elver och lärare i ett klassrum

Nytt projekt vill vidga barns tankar om framtida yrken

22 mars, 2021

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval. – Forskning visar …

Läs mer

Hälsokällan slår nya rekord trots pandemin!

26 februari, 2021

Under 2020 mötte Hälsokällan totalt 4360 viktiga vuxna (främst personal, men även en del föräldrar) i förskola, skola, socialtjänst, på familjecentraler och ungdomsmottagningar i syfte att främja barn och ungdomars hälsa. -Detta är nytt rekord trots att pandemin har varit högst närvarande. Även om det varit ett annorlunda år och …

Läs mer

Integritetsarbete ger tryggare barn och ökad kompetens hos personalen i förskola och skola att arbeta med ett samhälle fritt från våld!

25 februari, 2021

Integritetsarbetet ger tryggare barn, färre konflikter och fler verktyg för personalen i förskola och skola att arbeta våldspreventivt och bygga ett samhälle fritt från våld. Andra effekter handlar om ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen. Detta är bara några av resultaten av ett projekt i …

Läs mer

Barns rätt till integritet – slutkonferens 17 februari

3 december, 2020

Hälsokällan har tillsammans med 13 kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla, genom ett strukturerat och systematiskt arbete utvecklat och implementerat arbetet kring barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Ett hälsofrämjande och våldspreventivt arbete i tidiga åldrar. Nu har du möjlighet att få ta del av arbetet på slutkonferensen …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?