Omvärldsbevakning

Utvecklingen av e-hälsa och välfärdteknik i kommunerna 2020

27 maj, 2020

Digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz har gjort en kort sammanfattning av rapporten ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 – Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna”. För sjunde året i rad som redovisar Socialstyrelsen uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har …

Läs mer

Webinarie om bredbandsutveckling på lands- och glesbygder i Fyrbodal

19 maj, 2020

Den 19 maj 2020 genomfördes ett webinarie om bredbandsutveckling på lands- och glesbygder i Fyrbodal med landsbygdsutvecklare Per Hasselberg, digitaliseringssamordnare Sara Herrman och Västra Götalands regionala bredbandskoordinator Eric Åkerlund. Den 27 mars 2020 släppte Post-och telestyrelsen uppdaterad statistik från oktober 2019 på hur tillgången till bredband i Sverige ser ut. …

Läs mer

Politiska sammanträden på distans

18 maj, 2020

Under april-maj har digitaliseringssamordnare Sara Herrman tillsammans med konsulter genomfört en snabbutredning för att ge stöd till Fyrbodals kommuner gällande förvaltningskrav och tekniska möjligheter för att en kommun ska kunna genomföra politiska sammanträden på distans. Syftet med snabbutredningen är att flera kommuner ges möjlighet att anta likartade beslut gällande politiska …

Läs mer

Digitaliseringens effekter på demokratin

22 april, 2020

Den 22 april 2020 tog Digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz del av podcasten Demokratiresan, som handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. I det här avsnittet är Anders Nordh, SKR och …

Läs mer

Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)

25 mars, 2020

Den 13 mars 2020 anordnade SKR en webbsänd konferens ”Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)”. Ett ”fall ut verkligheten” stod Södertälje kommun för som har gjort en ”RPA-resa” och delade med sig av sina erfarenheter i det arbetet där målet var att bygga ett antal automatiserade processer med RPA-teknik …

Läs mer

Att främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI

25 mars, 2020

Den 16/3 deltog  Sara Herman och Curt-Göran Crantz i en webbsänt konferens från SKR med ämnet ”Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI”. Programmet var i allt väsentligt baserat på Digitaliseringsmyndighetens (DIGG) rapport med samma namn. Artificiell Intelligens är ett område som utvecklas snabbt och som många ser som en viktig del …

Läs mer

Resfria digitala möten som åtgärd i Corona-krisen

18 mars, 2020

Med anledning av utvecklingen i samhället kring spridningen av coronaviruset så har många organisationer uppmanat att i så lång utsträckning som möjligt övergå till digitala möten. Vi på Fyrbodals kommunalförbund kan självklart erbjuda våra medlemskommuner att kunna delta på distans. Vi har internt tagit fram en guide för hur man …

Läs mer

Vision e-hälsa 2025

10 mars, 2020

Den 6 mars deltog digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz på ett seminarium anordnat av SKR om vision e-hälsa 2025. Visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är inte ny, men i februari 2020 tog parterna fram en ny strategi för genomförandet av visionen. Visionen utgår …

Läs mer

SKR:s vägledning för molntjänster

6 mars, 2020

Den 5 mars deltog digitaliseringssamordnare Sara Herrman på regional nätverksträff för informationssäkerhet. Där föredrog Lotta Nordström, sektionschef avdelningen för digitalisering SKR, Thomas Nilsson, Certezza och Ebba Ljungdahl, jurist inom IT- och informationssäkerhet, Certezza. Lotta föredrog för bakgrunden till vägledningen för molntjänster. Redan 2015 uppkom ett behov från kommuner och regioner …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?