Digitalisering

Digitalisering är vårt centrala verktyg för att modernisera och stärka den svenska välfärden. I Fyrbodal vill vi ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.

Vi står inför ett paradigmskifte där digitaliseringen kommer ha en inverkan i alla våra verksamheter. Invånare förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet.

I Regeringens digitaliseringsstrategi finns följande delmål

Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
Digital trygghet – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
Digital innovation – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
Digital ledning – I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitets-utveckling ske genom digitalisering.
Digital infrastruktur – Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Kommunerna har kommit olika långt i sin digitaliseringsresa och ambitioner och förutsättningar skiljer sig åt. Vi tror starkt på att samverkan är en nyckelfaktor för att tillsammans skapa förutsättningar för en ökad digital utveckling på ett resurssmart tillvägagångssätt.

På Fyrbodals kommunalförbund finns en eSamordnare vars uppgift är att informera och föra dialog med ett nätverk bestående av utsedda företrädare för digitaliseringsfrågor i kommunerna. Tillsammans med nätverket ska de organisera arbetet med VGK:s framtagna måldokument. En annan uppgift är att representera och föra dialog med nationella och regionala nätverk.

Nätverket är del av en organisering inom VästKom för e-hälsa och e-samhälle och har utöver eSamordnaren representanter i det regionala nätverket ALVG (Arkitekturledninggruppp) där man prioriterar och bereder ärenden till den Strategiska styrgruppen SSVIT.

Kontaktpersoner

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/sara-herrman-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?