Två träffar under 2018 lägger grunden för arbetet

Hur utökar vi handlingsutrymmet för att hantera det vi ännu inte känner till?
Vilka svar vill vi ha i en strukturbild för Fyrbodal?
Vad ska strukturbilden – eller snarare den fysiska planering som bygger på strukturbilden – producera?

Det är några av de grundläggande frågor som lyftes när samhällsbyggnadscheferna i Fyrbodalskommunerna träffades vid de två möten/workshops som hölls under hösten 2018. Mö
Vid möte 1 redovisades den kartläggning som är gjord för Fyrbodalsområdet 2017. Kommunerna presenterade olika ”mellankommunala” samarbeten som finns idag. Nätverk inom kommunalförbundet presenterades samt tankar kring hur vi kan samordna möten med t ex Länsstyrelsen. Vi fick ta del av arbetet och erfarenheterna med Strukturbild Skaraborg. Länsstyrelsen lyfte frågan om riksintressen. Diskussioner fördes kring hur vi går vidare i Fyrbodals strukturbildsarbete, och vilka samarbeten som vi vill se framöver. Vi avrundade mötet med att lyssna till Nils Björling som gav ett teoretiskt perspektiv på funktionell geografi i olika planeringsprocesser.

Vid möte 2 tog vi del av Göteborgsregionens strukturbildsarbete, samt diskuterade hur det dockar in i Fyrbodals arbete. Parallellt med Fyrbodal pågår Västra Götalandsregionens strukturbildsarbete där de fyra kommunalförbunden ingår, och beröringspunkter med annat regionalt utvecklingsarbete.
Vi diskuterar nätverkets roll, sammansättning och fortsatta arbete under 2019, och bestämde en övergripande inriktning av arbetet.

Vilka områden vill vi ska ingå i strukturbilden? I Fyrbodal kommer vi i strukturbildsarbetet att beskriva vilka förutsättningar vi vill se för Företagande, Boende och Besökande – som finns i vårt område.

Kontaktpersoner

Thomas Boström

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/thomas-bostrom-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?