Nyheter

En datorskärm med programkod

Nytt datacenter på gång till Trollhättan

3 mars, 2021

Trollhättan Stad offentliggjorde tidigare i år att kommunen signerat ett markanvisningsavtal med mjukvaruföretaget SAP, Tysklands högst värderade börsbolag. Bolagets intention är att bygga ett datacenter, en viktig del av den digitalisering och omställning vi är inne i. Thns stadsdirektör Said Niklund lyfter fram att detta är resultatet av ett målinriktat …

Läs mer

Staplade timmerstockar

Rethinking wood tas vidare i nya samarbeten

18 februari, 2021

Det lyckade samarbetet Rethinking wood förs vidare in i Bioeconomy Regions in Scandinavia. En region med lång tradition inom träindustrin.Med utgångspunkt i en lång tradition med användandet av skogens resurser är gränsregionen i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg nu i gång med att etablera sig som den gränslösa regionen Rethinking …

Läs mer

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

12 februari, 2021

Ett referat från webbinariet 12 februari 2021 Länk till webbinariet: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/naringslivets-roll-i-det-brottsforebyggande-arbetet_1165727.html Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas. Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att …

Läs mer

12 februari – webbinarium om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

28 januari, 2021

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas. Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem för deras verksamhet. Syftet med webbinariet är …

Läs mer

Nytt projekt utvecklar små och medelstora företag

22 januari, 2021

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra …

Läs mer

Utvecklingsprogram ska bidra till ett bättre företagsklimat

17 december, 2020

Svenskt Näringsliv har genomfört en kartläggning av hur kommunerna tillämpar regler och lagar i sin myndighetsutövning. Den senaste undersökningen visar att det finns skillnader i handläggningstider och hur stora avgifterna är i kommunerna. För att vi tillsammans ska kunna förbättra företagsklimatet är det viktigt att det finns en samsyn mellan …

Läs mer

Uppdatering av åtgärder i kommuner

30 november, 2020

När pandemin nådde Sverige i våras vidtog över 270 kommuner skyndsamt åtgärder för att stärka företagens likviditet, sänka kostnader, underlätta myndighetsutövningen och mycket annat. De allra flesta åtgärder var tidsbegränsade, ofta med slutdatum direkt efter sommaren eller i några fall vid årsskiftet. När nu en andra våg i coronapandemin slår …

Läs mer

Är svensk ekonomi rustad att klara krisen?

30 november, 2020

I nuläget slåss såväl industri- som tjänsteproduktion för sin överlevnad i stora delar av världen, Sverige är inget undantag. Till följd av pandemin brottas sålunda svenska företag med betydande lönsamhetsproblem. Detta gäller särskilt inom delar av den privata tjänsteproduktionen, som har drabbats särskilt hårt av införda restriktioner. Som exempel kan …

Läs mer

Kvällsbild över havet från Lysekil

Tio kommuner samverkar i projekt för hållbar besöksnäring

5 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel för att motverka Coronapandemins effekter på besöksnäringen i Västsverige.I kölvattnet av pandemin har många företag tappat en stor del av sin omsättning. Tio kommuner i Fyrbodalsregionen går därför ihop i ett samverkansprojekt som sätter fokus på att skapa en hållbar besöksnäring som står bättre rustad …

Läs mer

limträbalkar

Skogs- och träbranschen suddar ut gränser

5 november, 2020

Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?