Effekterna av covid-19 i näringslivet

Information med anledning av coronavirusinfektion covid-19 till samarbetspartners och projektägare med stöd från Fyrbodals kommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbund följer noga utvecklingen för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt näringsliv. Vi kartlägger just nu vilka behov som kan finnas och arbetar för att skapa beredskap för nya initiativ som kan bidra till att stötta näringslivet i det nya ekonomiska läget.

Webbsidan kommer att uppdateras regelbundet med aktuell information.

Projekt och verksamheter

Projekt och verksamheter kan påverkas av den rådande situationen och i förlängningen innebär det att verksamheter kan ha svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Vi har tilltro till att vi tillsammans kan hantera de problem som uppstår på ett pragmatiskt sätt och ha en kontinuerlig dialog. Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor är stödberättigade. Intäktsbortfall och eventuell revidering av projektbudget hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare.

Andra arbetssätt

Den allvarliga situationen kommer att kräva samarbete och förändrade arbetssätt av oss alla under överskådlig tid. Vid planerade sammankomster följer vi de rekommendationer som nationella myndigheter ger. VGR kommer under den närmaste tiden att vara restriktiva med möten och använda oss av digitala lösningar i större utsträckning.

Information från medaktörer och samarbetspartner i Fyrbodal och Västra Götaland

Här finns hänvisningar om stöd, råd och tips med anledning av effekterna av coronasmittan för näringslivet, för företagare med flera.

Almi

Arbetsmiljöverket

Connect Väst

Coompanion

Företagarna

Företagsakuten

Försäkringskassan

GDPR i förhållande till Coronaviruset

Tillväxtverket

Turistrådet Västsverige

Skatteverket (anstånd med skatteinbetalning)

Support Group Network – Orbus (rådgivning till företagare med utländsk bakgrund)

Support Group Network – Hotline (flyer)

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Tillväxtverket (korttidspermittering)

UC konkursstatistik

Verksamt.se

Visita

Västsvenska Handelskammaren

Västtrafik

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/christel-thuresson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?