Goda exempel

Hyllat sätt att samverka

Vård och omsorgscollege uppmärksammar och uppskattar sättet på vilket kommunerna i Fyrbodal samarbetar genom nätverk och skrivargrupper. Läs intervjun med Christina Wennerdal här.

Läs mer

 

 

 

Ett uråldrigt framtidsyrke

Läs om Helen Blomqvist och Hassan Khavari som båda vill ha en framtid i havets och båtens tecken genom att utbilda sig till båtbyggare på vuxenutbildningen på Orust. De lär sig den sköna konsten att förvandla trä till vackra båtar och har båda siktet inställt på ett yrke där de får skapa med händerna.

Läs mer

 

 

 

Lär sig svenska genom matematik

Centralafrika, Somalia, Syrien, Turkiet, Afghanistan, Irak….människor flyr våld och förtryck. Genom vuxenutbildningen läggs grunden för en ny start i ett land där de inte hotas och förföljs. I Strömstad använder man bland annat studier i matematik som ingång till det svenska språket. Engagemanget bubblar. Vuxenutbildning bedrivs i Fyrbodals samtliga kommuner. På kommunalförbundet arrangerar vi samarbeten för att kompetensförsörjningen ska göra nytta på bästa sätt för människor i våra kommuner.

 

 

 

 

 

Fyrbodal och GR tar sig an gymnasielagen

Frågan om hur gymnasielagen drabbar våra kommuners ekonomi, enskilda lärare och annan personal i skolan samt de ensamkommande ungdomarna, är ett exempel på hur samverkan inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund gör verklig skillnad.

Läs mer

 

 

 

Alla behövs! Ny rapport stöder Fyrbodals satsningar

Det råder stor brist på utbildad arbetskraft inom både privat näringsliv och offentlig sektor. Att finna lösningar är avgörande för samhällsekonomin och Sveriges utveckling och välfärd. Det räcker inte med den svenskfödda arbetskraften. Vi är för få. All tillgänglig arbetskraft behöver mobiliseras.
Den enskilt viktigaste åtgärden är att nå den stora outnyttjade grupp som idag har otillräcklig utbildningsnivå, varav många är utlandsfödda. Vuxenutbildning och satsningar på validering är därför avgörande för att matcha näringslivets rekryteringsbehov.

Detta slås fast i en ny rapport, signerad Joacim Waara, regionutvecklare, analytiker och ekonomie doktor vid Västra Götalandsregionens koncernavdelningen för data och analys.

Fyrbodals kommunalförbunds stöttar och stärker flera satsningar inom just validering och vuxenutbildning i våra 14 kommuner, där många utlandsfödda genomgår utbildningsinsatser som leder till jobb inom bristyrken.

 

Stort engagemang på konferens om nyanländas entreprenörskap på landsbygden

Den 25 november 2019 samlades ett sextiotal deltagare från olika samhällsaktörer som på olika sätt är engagerade i att underlätta för nyanlända att starta företag i glesbygd. Konferensen arrangerades av Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket, Leader och Fyrbodals kommunalförbund.

Marah Esmaeil var en av de nyanlända företagare som berättade om sina erfarenheter under konferensen. Hon var 19 år då hon flydde krigets Syrien till Sverige och Vänersborg. Bakom sig lämnade hon bland annat ett framgångsrikt familjeföretag som tillverkade olivolja. Efter ett oroligt första år i väntan på uppehållstillstånd kunde hon sätta igång att lära sig svenska och studera företagsekonomi med målet inställt på företagande i sitt nya hemland. Idag är Marah 23 år och strålar av framtidstro.
Hon och familjen står i startgroparna att starta ett bildemonteringsföretag. Marah berättar att affärsidén är att göra ”den traditionella bilskroten” till en ren och fräsch verksamhet och sälja bra begagnade reservdelar på ett nytt, enkelt och praktiskt sätt. För Marah var rådgivning och stöd från Nyföretagarcentrum mycket viktigt. Den nya verksamheten kommer att ligga i Skåne och inte i Fyrbodal. ”Vi hittade den perfekta lokalen i Örkelljunga” berättar Marah, så snart går flyttlasset. Petra Adlebo från Nyföretagarcentrum, som har coachat Marah, betonar vikten av att aldrig låta kommungränser vara i vägen!

 

 

 

 

Se de spännande föreläsningarna från Kompetensförsörjningsdagen

Den 22 november 2019 genomfördes Kompetensförsörjningsdagen på Nova Arena. Nästan 200 besökare fick ta del av ett späckat program som på olika sätt belyste situationen för utbildning och arbetsliv i Sverige och Fyrbodal i dag. Seminariet livesändes och genom att klicka på länkarna kan du se och föreläsningarna här och nu!

Ergin Özdemir – Social entreprenör och mångfaldsförespråkare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/31x1g

Robert Palmér – Metodgarant och författare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/i1ykb

Jonas Hagström – Entreprenör, företagare och föreläsare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/12ty4

Ergin Özdemir – Social entreprenör och mångfaldsförespråkare Del 2
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/zey5a

Bo Dahlbom – IT-professor vid Göteborgs Universitet, debattör och föreläsare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/uuklz

Pia Ackmark – Direktör Arbetsförmedlingen
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/tvcfr

Fredrik Fryklund – Kommunikationschef NEVS
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/lz42f

Panelsamtal
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/4pqs3

 

”Jag kunde mer än jag trodde”

Vad är livserfarenhet värt? Vad kan jag bidra med? Vilka kunskaper sitter i händerna, i ryggraden? Hur sätter man ord på kompetens? På det man kan…Det är svåra frågor som inte har något enkelt svar.

Maria Dejevik yrkeslärare på Kunskapsförbundet Väst och Validering Väst, har varit med i arbetsgruppen som tagit fram det nya nationella metodmaterialet för validering inom Vård- och Omsorgscollege. Tillsammans med Kicki Mällbin, valideringsutvecklare på Validering Väst, är hon på Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla för att utbilda i det nya metodstödet.

Viktig fråga för vård och omrsorg

Maria Dejevik och Kicki Mällbin berättar att validering handlar om att synliggöra, bedöma och formalisera kunskap. Syftet är att ta tillvara människors erfarenheter, förmågor och kunskaper även om personen tillskansat sig dessa på ett annat sätt.

Läs mer

 

Läs hela artikeln här

Samverkan över kommungränser och inkludering av fristående skolor ska få fler ungdomar genom gymnasiet och in på arbetsmarknaden till en lägre kostnad

Den 12/2 träffades nyckelpersoner och beslutsfattare med fokus på utbildning och arbetsmarknad för att lyssna på och prata med Lars Stjernkvist och Joacim Waara. Lars Stjernkvist gav smakprover ur regeringens så kallade dimensioneringsutredning, som officiellt presenteras den sista april och Joacim Waara gav oss inblick bortom allmänt tyckande om hur det faktiskt ser ut på den svenska arbetsmarknaden.

Utbudet av utbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå ska bättre anpassas efter arbetsmarknadens behov och vad som är ekonomiskt rationellt. Idag erbjuder kommunerna en rad utbildningar som enligt forskning inte leder till arbete. Lars Stjernkvist är dock noga med att betona att elevernas drömmar och intresse även i fortsättningen ska påverka utbildningsutbudet, men enligt Lars är det inte ekonomiskt försvarbart att det sker i så pass hög grad som i nuvarande modell.

”Dyra utbildningar som inte leder till jobb ska dras ner. Och utbildningar som täcker ett behov på arbetsmarknaden ska premieras,” säger Lars Stjernkvist.

Enligt den statistik som Joacim Waara, regionutvecklare och ekonomie doktor vid Västra Götalandsregionen, presenterade kommer samhället inte klara att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft utan ökad migration. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många infödda svenskar i arbetsför ålder. Slutsatsen är att Sverige behöver arbetskraftsinvandring kombinerat med ett effektivt utbildningssystem där fler kommer ut i arbete snabbare.

 

Studera hemifrån

Hos Mediapoolen finns massor av material för att studera digitalt hemifrån.

Det är våra fjorton kommuner i Fyrbodal, tillsammans med kommunalförbunden Skaraborg och Sjuhärad, som äger Mediapoolen. Härifrån kan bland annat skolor strömma och skapa direkt via plattformen Digital Pedagogik.

Det finns filmer, digitala böcker och ljudböcker kring specifika ämnen. Resurserna vänder sig både till elever och lärare och är sammanställda av pedagoger och bibliotekarier i samarbete. De är anpassade och sökbara efter skolornas årskurser, gymnasiet eller grundsärskolan. Samtliga teman är tydligt kopplade till läroplanens centrala innehåll.

Anslutna kommuner och skolor skapar enkelt konton genom sina godkända e-postadresser. Att alla elever får egna konton gör att eleverna kommer åt det digitala materialet hemifrån.

Mediapoolen erbjuder även webbaserade program för att skapa egna filmer, musikstycken, tankekartor och tecknade serier, vilket ger kreativa möjligheter för det digitala klassrummet.

 https://mediapoolen.se/project/digital-pedagogik/


 

 

Kontaktpersoner

Jenny Mårtensson

Kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/12/silhouette-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.png

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?