Praktiksamordning Fyrbodal

I Västra Götaland 2020 kraftsamlas det för att skapa en region för alla, bland annat genom att ”Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer”.

Denna fråga har även prioriterats av Fyrbodals kommunalförbund. Detta på grund av att den samlade bilden av praktikhantering saknas, praktikanskaffning baseras ofta på personliga nätverk (antingen av elev/student eller praktikansvarig) och många elever/studenter saknar personlig koppling till arbetslivet.

Under 2015 har det genomförts en förstudie där Fyrbodals kommunalförbund kartlagt intresset för ökad samordning genom införandet av ett gemensamt digitalt verktyg för praktiksamordning. Förstudien har i kommunerna kartlagt hur praktikhantering går till, vilka praktikformer och praktikplatser det kan handla om, behovet av praktikplatser, praktikperioder och matchning av praktikplats-sökande. Förstudien hade även haft uppdraget att lämna förslag på det digitala verktyg som bäst matchar kommunerna i Fyrbodals behov.

Praktiksamordning i Fyrbodal är ett treårigt projekt som medfinansieras av Regionutvecklingsnämnden, VGR och avslutas i december 2019.

Varför ett verktyg?

Det råder en komplex situation när det gäller praktikhantering både för kommuner och för företag. Det är många som arbetar med praktikanskaffning och det sker ofta i parallella system där det finns lite kännedom om varandra och varandras verksamheter. Många aktörer lyfter att det finns en konkurrens om praktikplatser, vilket även är kopplat till att några praktikformer står sig bättre än andra. Det finns en stor konsensus av att det är viktigt med en samordning och systematisering kring praktikhantering för hela Fyrbodal. Det är en viktig utvecklingsfråga som kommer att bli än viktigare längre fram med tanke på kompetensförsörjningsbehovet.

Olika praktikformer

Det är många verksamheter som efterfrågar olika typer av praktikplatser och projektet avser att implementera verktyget för samtliga.

 • PRAO, Praktisk arbetslivsorientering – grundskolan
 • APL, Arbetsplatsförlagt lärande – gymnasiet och vuxenutbildningen
 • LIA, Lärande i arbete – yrkeshögskolan
 • AME, Arbetsmarknadsenheten
 • VFU, Verksamhetsförlagd utbildning – högskola och universitet
 • Feriepraktik

Kommuner och skolformer som testar verktyget i pilotform

 • För grundskolan: Bengtsfors, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Uddevalla och Åmål.
 • För gymnasiet: Kunskapsförbundet Väst, Östrabogymnasiet, Drottnings Blankas gymnasium, Praktiska gymnasiet Trollhättan och Uddevalla vuxenutbildning.
 • För yrkeshögskolan: Kunskapsförbundet Väst.
 • För högskolan: Högskolan Väst.
 • För feriepraktik: Bengtsfors och Orust.

Behov av ett praktikverktyg

Ett verktyg är just vad det är, ett redskap för att underlätta och skapa samordning och systematisering. Det är viktigt att poängtera att ett webbaserat praktiksamordningsverktyg aldrig kan ersätta mänskliga kontakter och relationer. Men det är inte heller meningen. Däremot kan ett verktyg underlätta den idag omfattande manuella hanteringen samt kvalitetssäkra praktikhanteringen och på sikt åstadkomma fler platser. Ett systematiserat arbetssätt kring praktikanskaffning blir ett sätt att kvalitetssäkra praktikhanteringen och att bygga en bas för Samverkan skola-arbetsliv.

Kontaktpersoner

Maria Wolff

Projektledare Praktiksamordning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/maria-wolff-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?