En skola för alla

Projektet ”En skola för alla” fokuserar på målgruppen ungdomar 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, med syftet att skolavhopp bland unga ska minskas i alla de tre kommunalförbunden. Dessutom prövas i en mängd olika projektverkstäder ute i kommunerna metoder, rutiner och arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier. Under 2015 och våren 2016 genomfördes en förstudie gällande skolavhopp. Förstudien ledde till att ett regionövergripande projekt togs fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). 

Här träffas alla kommuners projektenheter i en gemensam nätverksträff

För att komma ifråga om att få ett arbete krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför riktas insatserna i projektet huvudsakligen till målgruppen, 15-19 som finns inskrivna i skolan men som ligger i riskzonen för skolavhopp (inte hoppat av helt), vilket är nytt och skiljer sig från samverkande projekt.

400 ungdomar kommer totalt att delta i projektets aktiviteter, som leder till att individer i riskzonen för att hoppa av sina studier stannar i studier eller att de som redan hoppat av hittar nya vägar in i studier, för att sedan kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Målet långsiktigt är att minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, samt att fler ungdomar återgår till studier, fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete. Projektet har olika inriktningar i förbunden för att på så sätt kunna utveckla nya metoder. En viktig yrkesgrupp när det gäller arbete med ungdomar i riskzonen för avhopp är de Kommunalt aktivitetsansvariga (KAA) som därför är involverade i projektet.

Projektet startade 1 April 2017 och kommer att hålla på i 3 år. Budgeten för projektet är 44 miljoner kronor och med stöd från ESF om 29 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som medsökande och samarbetspartners.

I Fyrbodal är tolv kommuner engagerade i projektet. Projektenheter fokuserar på temaområden som jämställda studie- och yrkesval, nyanländas gymnasiebehörighet och vägar till arbete, främja skolnärvaro samt främjande och inkluderande lärmiljöer. Dessutom prövas ett digitalt system i pilot för att hitta en snabbare handläggning mellan hemkommun och gymnasieskolan, då en ungdom gör ett skolavhopp och för att kunna fånga upp ungdomen i samtal och åtgärder snabbare. Detta inom ramen för det Kommunala Aktivitetsansvaret. Inom ramen för projektet erbjuder Fyrbodals kommunalförbund deltagande kommuner, stöd till nätverksarbete, kompetensutveckling samt kontinuerlig uppföljning.

Dessutom har Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för projektet ett samarbete med Samordningsförbundet som arbetar med delprojekt Steg 1.

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om arbetet som är mitt i genomförandefas.

Litteratur och annat material som kan inspirera kunskapsmässigt!

Kommunalt aktivitetsansvar

Främja närvaro och förebygga och hantera skolfrånvaro

Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan

Att främja jämställda studie- och yrkesval.

Att främja nyanländas gymnasiebehörighet/alternativa vägar i arbete.

Plug In och dess framgångsfaktorer

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Margareta Laurell

Delprojektledare En skola för alla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/margareta-laurell-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?