En skola för alla

Projektet ”En skola för alla” fokuserar på målgruppen ungdomar 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, med syftet att skolavhopp bland unga ska minskas i alla de tre kommunalförbunden. Under 2015 och våren 2016 genomfördes en förstudie gällande skolavhopp. Förstudien ledde till att ett regionövergripande projekt togs fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). 

Här träffas alla kommuners projektenheter i en gemensam nätverksträff

För att komma ifråga om att få ett arbete krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför riktas insatserna i projektet huvudsakligen till målgruppen, 15-19 som finns inskrivna i skolan men som ligger i riskzonen för skolavhopp (inte hoppat av helt), vilket är nytt och skiljer sig från samverkande projekt.

400 ungdomar kommer totalt delta i aktiviteter som leder till att individer i riskzonen för att hoppa av sina studier stannar i studier eller att de som redan hoppat av hittar nya vägar in i studier för att sedan kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Målet är att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, samt att fler ungdomar återgår till studier, fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete. Projektet har olika inriktningar i förbunden för att på så sätt kunna utveckla nya metoder. En viktig yrkesgrupp när det gäller arbete med ungdomar i riskzonen för avhopp är de Kommunalt aktivitetsansvariga (KAA) som därför är involverade i projektet.

Projektet startade 1 April 2017 och kommer att hålla på i 3 år. Budgeten för projektet är 44 miljoner kronor och med stöd från ESF om 29 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som medsökande.

I Fyrbodal är tolv kommuner engagerade i projektet. Man har valt att fokusera på temaområden som jämställda studie- och yrkesval, nyanländas gymnasiebehörighet och vägar till arbete, samt främjande och inkluderande lärmiljöer. Inom ramen för projektet erbjuder Fyrbodals deltagande kommuner, stöd till nätverksarbete, kompetensutveckling och kontinuerlig uppföljning.

Vidare har man ett samarbete med Samordningsförbundet som arbetar med delprojekt Steget, finns externlänk till Steget?

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Margareta Laurell

Delprojektledare En skola för alla
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/margareta-laurell-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?