Aktiviteter

Förteckning över pågående eller genomförda aktiviteter inom ramen för projektet ”Bättre företagsklimat i Fyrbodal”.

Målsättningar

Projektet ska arrangera utbildningen Förenkla helt enkelt eller motsvarande för kommunerna i Fyrbodal så att alla kommuner har genomgått den när projektet är slut.

Projektet ska hjälpa kommunerna att förverkliga och uppdatera/vidareutveckla de handlingsplaner som arbetats fram under ”Förenkla Helt Enkelt” eller motsvarande genom att i dialog med de ansvariga för handlingsplanen tillsätta det processtöd som behövs. Studiebesök hos lyckosamma kommuner ska göras för erfarenhetsutbyte.

Projektet ska utforma och erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att tillgodose de behov som finns bland personalen i kommunerna, till exempel värdskapsutbildning, kunskap om företagarnas villkor och införande av digitala tjänster.

Ett par stormöten ska anordnas för tjänstemän och politiker i alla kommuner för att skapa delaktighet och engagemang i arbetet med att gemensamt skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal.

Ett gemensamt digitalt verktyg ska tas fram för att underlätta och effektivisera ärendehanteringen och myndighetshandläggningen i alla Fyrbodals kommuner. Projektet ska även inkludera det arbete som Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför med att förenkla för företagen genom utvecklingen av www.verksamt.se genom dialog med SKL så att utvecklingen av de digitala tjänsterna ligger i linje med SKL:s arbete.

Projektet ska arbeta aktivt med intern och extern kommunikation för att skapa ökad förståelse för företagens förutsättningar och behov, näringslivet och kommunernas möjligheter och skyldigheter i myndighetsutövandet.

Genomförda aktiviteter

Dessa föreläsningar har redan ägt rum. Men hör av dig om du vill att vi tittar på en omgång av önskat innehåll.

2019

Hållbarhetsfrukost – 17 december på Orust

Klarspråk och kommunikation – utbildning den 15 november i Trollhättan

Position Väst dagen 10 oktober 2019

2018

Klarspråk gentemot företag, kursdag 26 mars i Uddevalla

2017

11 – 12 december, Inbjudan till Stockholmsresa

Inom ramen för projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal kan vi nu erbjuda en studieresa till Stockholm den 11-12 december. Dag ett deltar vi i konferensen Förenklingsforum och dag två besöker vi Sveriges Riksdag och politiker i näringsdepartementet för att berätta om Fyrbodals utmaningar inom näringslivsutveckling och företagsklimat. Programmet börjar 9.30 dag 1 och pågår till 16.00 dag 2.

13 november, Digitala lösningar för ett bättre företagsklimat

En informationsdag om hur Sveriges kommuner och regioner jobbar med utvecklingen av digitala verktyg som ska underlätta ärendehanteringen i kommunen. Vårgårda kommun berättar om hur de använder digitala lösningar för exempelvis att främja företagsetableringar.

24 november, Internationell affärsutveckling – Steps to Export (Business Sweden)

Business Swedens program Steps to Export har under de senaste decennierna hjälpt svenska företag att komma ut på export. Under hösten planerar de att starta upp en ny grupp i Affärsutveckling Export i Fyrbodal.

24 oktober  – Kreativ kommun – Kreativt näringsliv- Kreativa elever

Tanums kommun bjuder in till en inspirationsföreläsning av tankeväckande Teo Härén kring temat kreativitet.
Teo har arbetat 15 år med kreativitetsföreläsningar och mottagit pris som en av Sveriges mest inspirerande personer.
Han beskriver hur kreativitet är nödvändigt för att lyckas, och varför det är någonting man måste arbeta med.

20 september – Företagens kompetensförsörjning

Företagen ser kompetensförsörjning som ett av de största tillväxthindren. Det är därför en viktig del i ett gott lokalt företagsklimat och många kommuner arbetar med frågan. Det senaste året har vikten av att fånga upp flyktingars kompetenser gett frågan ytterligare en ingång.

19 september – Block 3 i Vänersborg 

(Förenkla Helt Enkelt), Presentation av lokala handlingsplaner.

2 juni, Utbildning i klarspråk

Utbildning i klarspråk 2 juni 2017 Under dagen blandas föreläsning med övningar och många exempel. Deltagarna får konkreta tips om hur de kan arbeta med meningsuppbyggnad, struktur, ordval med mera. Utbildningen leds av Petra Vainionpää, Petras Ordförråd AB. Inbjudan och anmälan…

30 maj, Att filma med mobilen

Att filma med mobilen – skapa filmer för webb och sociala medier 30 maj 2017 Den här kursen ger dig kunskaperna som du behöver för att snabbt komma igång och filma med mobilen. Allt från att välja innehåll till att filma, regissera, redigera och publicera. Du får lära dig hur du ska tänka vad gäller…

19 maj, Vad gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd finns?

Norska marknaden känns nästan som hemma. Just därför behöver du ta reda på vad som faktiskt gäller om du vill skicka personal eller etablera ditt företag i Norge. Nu har du chansen att träffa aktörerna som kan ge dig stöd på vägen. Vi samlar några av de främsta experterna som delar med sig av sina kunskaper kring export av produkter och tjänster samt etablering. Med hjälp av ett pedagogiskt exempel visar de steg för steg vilka regler som gäller och vilka möjligheter du har.

18 maj, Dialog och offentlig upphandling

Kommunernas inköp av varor och tjänster är en viktig fråga för hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Lagen om offentlig upphandling, LOU, beskrivs ibland som ett stort hinder mellan kommun och företag. Fokus för dagen ligger på hur vi genom dialog kan göra bättre offentliga affärer – både för kommunen och för företagen!

11 maj, Inspirationsdagen: Så bygger du ditt drömföretag

Lever du företagarlivet eller i ditt kulturskapande helt på dina villkor, eller spurtar du också i ekorrhjulet med för lite tid, balans och pengar? Du är långt ifrån ensam. Just i denna sekund kan du ta ett nytt beslut: jag ska skapa livet och företaget på mina villkor. Välkommen på vår inspirationsdag i Uddevalla! Som vanligt med god mat och härlig fika.

4 maj, Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen.

3 maj, Dialog och offentlig upphandling

Fördjupningen bygger på att både näringslivs- och upphandlingsansvariga i kommunen deltar samt även representanter som är ansvariga för verksamheter med mycket upphandling, totalt tre till fyra deltagare per kommun.

3 maj, Revenue Management för krögare

Vi har nöjet att bjuda in dig som driver restaurang i Fyrbodal till en heldagskurs den 3 maj med Fredrik Önrup från företaget Pingvinen. Han anlitas ofta av turistorganisationen Visita och har spetskompetens i ämnet.

25 april, Information kommunikation relation – workshop

6 april, temadag om tillväxtmedel för näringsliv, kultur, miljö och kompetensförsörjning

30 mars 2017, Uppkopplad eller avkopplad – Inspirations- och kompetensföreläsning

2016

17 december, Det goda värdskapet med Jan Gunnarsson. 

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör / Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?