E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

En ökad digitalisering ska stödja brukarnas, klienternas och patienternas situation samt ge mer ändamålsenliga stöd för medarbetarna för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och i tillämpliga delar tandvård som är jämlik, jämställd, tillgänglig och av god kvalitet.

Vision e-hälsa 2025 pekas följande tre insatsområden ut som utgör väsentliga grundförutsättningar för att möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen:

Regelverk – Ska tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integritets- och säkerhetsskydd.

Enhetligare begreppsanvändning – Möjliggör informationsutbyte genom användning av enhetliga termer och strukturer för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Standarder – Ger bättre förutsättningar för att tekniskt kunna utbyta information med kvalitet och säkerhet. Det kan t.ex. handla om nationella specifikationer och tjänster för behörighet eller processer.

Kommunerna har kommit olika långt i redan mot visionen och ambitioner och förutsättningar skiljer sig åt. Vi tror starkt på att samverkan är en nyckelfaktor för att tillsammans skapa förutsättningar för en ökad digital utveckling inom vår välfärd på ett resurssmart tillvägagångssätt.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?