Ledig tjänst: Projektledare till mobilitetsprojekt

Fyrbodals kommunalförbund söker en heltids eller två deltids projektledare till ett 2,5 år långt mobilitetsprojekt: RORiLand.

Fyrbodals kommunalförbund omfattar 14 medlemskommuner i norra Bohuslän, Dalsland samt Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. I Fyrbodalsregionen finns ett stort behov av att arbeta med utveckling av infrastruktur och transporteffektivitet som kan bidra till en attraktiv och hållbar delregion att arbeta, leva och bo i. Vi vill också att företag ska välja att etablera och investera i Fyrbodal. Våra kommuner är angelägna om att detta arbete görs tillsammans i så stor utsträckning som möjligt.

Vi har beviljats pengar för att fram till våren 2024 arbeta med projektet RORiLand, som syftar dels till att medverka till utveckling av grannskapskontor som gör det möjligt att arbeta professionellt men på distans från arbetsgivaren, dels skapa förutsättningar för så kallad kombinerad mobilitet. Projektet är ett forskningsprojekt med forskare som kommer att arbeta självständigt, men med projektledningen som sammanhållande funktion. Projektet innehåller även kommunikationsinsatser för att sprida erfarenheter till andra delar av landet.

Projektet RORiLand genomförs med andra parter som forskningsinstitut och konsultfirmor, offentliga aktörer som kommunalförbund och kommuner, framför allt i Västra Götaland men även regioner utanför Västra Götaland, som kommer att följa projektet aktivt.

Beskrivning av uppdraget

Som projektledare för RORiLand kommer du att ha det övergripande ansvaret för projektet och dess fyra arbetspaket. Du arbetar med god framförhållning och överblick så att alla involverade parter får möjlighet att göra rätt arbetsinsatser vid rätt tillfälle, samtidigt som du löpande följer upp projektet enligt planen för genomförande, tidplan och budget. I vardera arbetspaket finns erfarna delprojektledare som du/ni kommer att samarbeta med.

Projektet RORiLand inrymmer olika arbetsformer, från litteraturstudier, enkäter och fokusgrupper till insamling och analys av realtidsdata från arbetspendlare. Andra delar av projektet analyserar behovet av ändringar i lagtexter och arbetar med policyutveckling som kan bidra till en mer hållbar mobilitet i landsbygder.

Studierna genomförs av parternas forskare men projektledningen ser till att binda samman de olika arbetspaketen. Flera lokala aktörer och entreprenörer förväntas också bli involverade i arbetet. Projektet vänder sig även till aktörer som själva vill initiera snarlika verksamheter på andra håll i landet. Vi ser redan att det finns ett intresse för projektet, varför strategisk, utåtriktad kommunikation blir delar av dina arbetsuppgifter.

Till ditt stöd finns erfarna delprojektledare och forskare inom de olika arbetspaketen samt kommunikativ och administrativ kompetens. Du kommer också att ha tillgång till såväl konsulter som styr- och referensgrupper som bistår dig i arbetet. Du rapporterar till projektägaren Fyrbodals kommunalförbund i enlighet med den redovisningsplan som lagts fram av finansiären Energimyndigheten.

Personliga egenskaper

Vi söker en heltid eller två deltider, som ska leda ett projekt som ligger i framkant inom området hållbar mobilitet. Flera arbetsprocesser löper parallellt och det blir projektledningens uppgift att hålla ihop de olika delarna.

Du är en inspirerande ledare som är bra på att få människor med dig men också kan styra så att mål, tidplan och budget hålls.

Du ser värdet av att man i olika delar av projektet arbetar med vitt skilda och tidvis oprövade metoder och kan bidra till att foga samman de olika delarna till en funktionell enhet.

Du har god förmåga att knyta kontakter i nätverk både lokalt, inom regionen och utanför.

Du är bra på strategisk kommunikation men behöver inte själv göra kommunikationsmaterial och liknande. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Kvalifikationer/Kompetenskrav

  • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande
  • Erfarenhet av processorienterat arbetssätt och projektledning
  • B-körkort

Meriterande

  • Erfarenhet av ämnesområdena landsbygdsutveckling, infrastruktur, arbetsorganisation, samhällsplanering
  • Erfarenhet av samarbete med såväl forskargrupper som med till exempel byalag och entreprenörer
  • God förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt med olika slags målgrupper

Övrigt

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och arbetar inom ett brett område av mellankommunala frågor, exempelvis inom näringsliv, kompetensförsörjning, skola och kommunal hälso- och sjukvård, kultur och infrastruktur. Vårt mål är det goda livet för Fyrbodalsregionens invånare genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2022-12-20 på e-post: kansli@fyrbodal.se

Anställningsform

Till och med projektets slut i maj 2024

Anställningens omfattning

100 procent alternativt två deltider som kompletterar varandra i roller och erfarenheter. Ange vilket av dessa som du är intresserad av.

Tillträde

Snarast möjligt, eller efter överenskommelse.

Placeringsort

Placeringsort är Uddevalla men med möjlighet till visst distansarbete.

Kontakt

Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, telefon: 0703 94 48 39, e-post: karin.stenlund@fyrbodal.se
Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, telefon:  0733-358534, e-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se,

Fackliga företrädare

TCO, Anne-Sofie Skälegård, 0522–440851
SACO, Cecilia Sandberg, 0733-358509

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?