Ledig tjänst: Processledare Suicidprevention

Vill du stödja kommunerna i Fyrbodalsområdet i att utveckla sitt suicidpreventiva arbete? Vi söker dig som för fyrbodalskommunernas räkning vill arbeta med kunskaps- och utvecklingsfrågor kopplade till handlingsplan suicidprevention.

Socialcheferna i Fyrbodal har beslutat att med gemensamma resurser finansiera en processledare som hjälper de 14 kommunerna i Fyrbodal i att omsätta den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention till lokala handlingsplaner, som utformas utefter kommunernas varierande behov och förutsättningar.

Du blir anställd på Fyrbodals kommunalförbund, team Välfärd. Där finns kollegor som arbetar med olika områden inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

En av kommunalförbundets viktigaste uppgifter är att utgöra en gemensam arena för kommunal samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling i kommunala frågor. Vår vision är att medverka i skapandet av ”det goda livet i Fyrbodal”.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består till stor del i att ge stöd till medlemskommuner i lokalt utvecklingsarbete. Du arbetar på kommunernas uppdrag och i nära samarbete med dem för att identifiera deras behov av insatser, stödja i att upprätta lokala handlingsplaner och att omsätta dessa i aktiviteter. Målsättningen är att med brett tvärprofessionellt perspektiv utveckla och förankra handlingsplanens intentioner och främja det lokala arbetet med hållbara strukturförändringar. Uppdraget har en stor bredd och kan variera över tid, beroende på kommunernas förutsättningar och vilka frågor som är aktuella. I uppdraget ingår att:

  • Bilda och samordna ett tillfälligt nätverk för kontaktpersoner från samtliga kommuner för att samla och sprida erfarenheter och kunskap.
  • Kommunicera med kommunerna och fånga in behov och förutsättningar genom befintliga professions- och chefsnätverk som samordnas av Fyrbodals kommunalförbund.
  • Bistå med att tillgodose lokala behov av kunskap och utbildning. Både vad gäller planering och genomförande av arrangemang. Kommungemensamma satsningar ska genomföras när behov föreligger.
  • Upprätta kommunikation riktad till kommunernas beslutsfattare, chefer och ledare med mål att handlingsplan suicidprevention aktualiseras i ledning, styrning och verksamhetsplanering.
  • Kommunicera kommunala behov avseende samverkan med regionalt finansierad hälso- och sjukvård kring suicidprevention med delregional och lokal vårdsamverkan.
  • Ingå i den suicidpreventiva länssamordnarens projektgrupp för att omvärldsbevaka och inhämta kunskap till gagn för det delregionala arbetet och bidra till utvecklingen av länsgemensamt suicidpreventivt arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en drivande person, är strukturerad och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har förmåga att driva processer framåt med en problemlösande inställning som du också kan förmedla till andra. Som person har du lätt för att ta initiativ och kontakter med verksamhetsföreträdare och uppdragsgivare.

Du har erfarenhet av och förmåga att verka utifrån de förutsättningar som kännetecknar en offentlig och poliskt styrd verksamhet. Erfarenhet av att arbeta i en kommunal verksamhet är meriterande, likaså erfarenhet av utvecklingsarbete, gärna i samverkan mellan olika aktörer.

Att du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift och kan sammanställa och presentera komplex information på ett lätt tillgängligt sätt är viktigt för att kommunerna ska kunna använda sig av det material du sammanställer. Du är trygg med att tala inför mindre och större grupper.

Din utbildningsbakgrund finns inom relevant högskoleutbildning inom områdena samhällsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete, hälso- och sjukvård eller liknande. Tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete gällande psykisk hälsa på strukturell nivå är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Om Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalsområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. Läs gärna mer om vår organisation och vårt uppdrag på www.fyrbodal.se.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-31 på e-post: kansli@fyrbodal.se.

Anställningsform

Projektanställning till 2023-12-31

Anställningens omfattning

100 procent

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Ort

Tjänsten utgår från Uddevalla

Kontakt

Socialstrateg Karin Engström, 0522-44 08 21

Teamchef Titti Andersson, 0522-44 08 54.

Facklig företrädare

För TCO – Lidija Beljic, 0701-82 40 39

För SACO – Tobias Källqvist, 0522-44 08 56

Sista ansökningsdag

2022-05-31

Kontaktpersoner

Karin Engström

Socialstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/karin-engstrom-2022-150x150.jpg

Titti Andersson

Teamchef Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/titti-andersson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?