Integritetspolicy

Så här hanterar Fyrbodals kommunalförbund personuppgifter

Fyrbodals kommunalförbund hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster samt utföra uppdrag som kommunerna har bestämt. En personuppgift är varje upplysning om dig som kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Vi strävar alltid efter att lagra så litet persondata som möjligt, Vi samlar bara in de data som vi behöver för att utföra en uppgift. Vi spar uppgifterna så kort tid som möjligt, hur länge beror på behovet för att vi ska kunna utföra tjänsten eller uppdraget som uppgifterna samlats in för.

Fyrbodals kommunalförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi använder i vår verksamhet.

Vilka regler finns för personuppgifter?

Hur vi får behandla personuppgifter står framförallt i EU:s generella dataskyddsförordning (GDPR), men även i Dataskyddslagen (2018:218) och Dataskyddsförordningen (2018:219). Reglernas syfte är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks.

Mer om GDPR på Datainspektionens webbplats

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, registrera, lagra, samköra skriva ut uppgifterna, överföra elektroniskt, använda och bearbeta.

När får vi samla in och hantera personuppgifter?

Fyrbodals kommunalförbund får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Vid varje behandling av dina personuppgifter så är vi skyldiga att informera dig om vilken rättslig grund som gäller. De här rättsliga grunderna är de som oftast är aktuella då kommunalförbundet behandlar personuppgifter:

om du har lämnat ditt samtycke (till exempel i och med att du gör en registrering, anmälan eller när du tecknar dig för en prenumeration)
för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller utföra något som du begär av oss (till exempel för att vi senare ska kunna teckna avtal med dig)
om det krävs för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse eller är en del i vårt ansvar som myndighet
Undantagsvis kan vi även behöva använda oss av den rättsliga grunden att skydda intressen som är av stor betydelse för dig eller någon annan fysisk person.
Uppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att vi ska kunna göra utskicket, beställningen eller genomföra ett evenemang. När du registrerar dig, gör en anmälan eller tecknar dig för en prenumeration samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter. Du kan förstås när som helst avsluta dina prenumerationer.

Om en av Fyrbodals kommunalförbund leverantörer behandla personuppgifter för att utföra en tjänst på uppdrag åt oss så har Fyrbodals kommunalförbund ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver på vilket sätt personuppgifter får hanteras och personuppgiftsbiträdet måste självklart följa lagen.

Offentlighetsprincipen

Fyrbodals kommunalförbund är en kommunal myndighet. Information som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan behöva lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter och registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part. Om din begäran är ogrundad eller orimlig (till exempel begärs ut upprepade gånger) så kan vi ta ut en avgift eller helt enkelt inte lämna ut uppgifterna.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig så har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem. När Fyrbodals kommunalförbund behandlar personuppgifter för att det är en del i vårt ansvar som myndighet eller för att vi ska kunna göra något som är av allmänt intresse så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. I vissa fall kan du kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade, det går dock inte när personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om de finns i en allmän handling. Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal så kan du i vissa fall få ut dina personuppgifter för att till exempel överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Frågor?

Om du har specifika frågor om en tjänst kontakta den som är ansvarig för tjänsten, den informationen finns i anslutning till tjänsten. Har du frågor om hur Fyrbodals kommunalförbund hanterar personuppgifter, kontakta Fyrbodals kommunalförbund dataskyddsombud.

Skicka e-post till Fyrbodals kommunalförbunds dataskyddsombud på dataskydd@fyrbodal.se

Du kan även kontakta kansliet Fyrbodals kommunalförbund på telefon 0522-440820

Klagomål

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen

Telefon till Datainpektionen: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Datainspektionen, box 8114, 104 20 Stockholm.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?