Webinarie om bredbandsutveckling på lands- och glesbygder i Fyrbodal

Den 19 maj 2020 genomfördes ett webinarie om bredbandsutveckling på lands- och glesbygder i Fyrbodal med landsbygdsutvecklare Per Hasselberg, digitaliseringssamordnare Sara Herrman och Västra Götalands regionala bredbandskoordinator Eric Åkerlund.

Den 27 mars 2020 släppte Post-och telestyrelsen uppdaterad statistik från oktober 2019 på hur tillgången till bredband i Sverige ser ut. För kommunerna i Fyrbodal visade statistiken en klar förbättring av tillgången till bredband men att det fortfarande finns många bristområden kvar. Bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att förbättra tillgången till digital samhällsservice i hela landet och därmed överbrygga klyftorna mellan stad och landsbygd. I delar av Sveriges lands- och glesbygder finns utmaningar när det gäller lönsamhet för bredbandsinvesteringar vilket kräver administrativa insatser såväl som offentliga investeringar.

Viktigt för framtidens digitalisering är dock att inte ensidigt fokusera på fiber utan att även mobilt bredband svarar upp mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av Internet of Things. Mobil uppkoppling och telefoni av god kvalitet bör finnas i hela landet. Det handlar om att kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. Samtidigt som utveckling och full täckning via 4G-nätet är fortsatt viktigt, kommer 5G vara avgörande för att fullt ut kunna använda digitaliseringens möjligheter i framtiden. Lanseringen av 5G-nätet planeras att ske under de kommande åren, med mångdubbelt högre kapacitet i jämförelse med 4G, till stor nytta för företag. Att säkerställa utbyggnad av 5G utanför städerna är av största vikt för att stärka företagens konkurrenskraft i hela Sverige.

Webinariets innehåll

Pass 1 Fyrbodals arbete med landsbygdsutveckling Per Hasselberg, Processledare, Fyrbodals kommunalförbund
Pass 2 Fyrbodals arbete med digitalisering Sara Herrman, Digitaliseringssamordnare, Fyrbodals kommunalförbund
Pass 3 Arbetet med bredbandsutveckling i Västra Götaland Eric Åkerlund, Regional bredbandskoordinator, VGR

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?