Tio kommuner samverkar i projekt för hållbar besöksnäring

Kvällsbild över havet från Lysekil

Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel för att motverka Coronapandemins effekter på besöksnäringen i Västsverige.I kölvattnet av pandemin har många företag tappat en stor del av sin omsättning. Tio kommuner i Fyrbodalsregionen går därför ihop i ett samverkansprojekt som sätter fokus på att skapa en hållbar besöksnäring som står bättre rustad inför framtiden.

Projektet fokuserar på de minsta företagen. Det övergripande målet är att besöksnäringsföretagen utvecklas i riktning mot hållbar besöksnäring och tillsammans skapar hållbara destinationer ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Agenda 2030

Detta ska göras genom digitala och fysiska träffar. Samverkansprojektet ska bidra till att arenor/forum/mötesplatser (både digitala och fysiska) för besöksnäringsföretag och övriga aktörer, etableras för att möjliggöra ökad omställningsförmåga och konstruktiv samverkan vid behov. Målet handlar om att skapa hållbara strukturer för att gemensamt uppnå målen i Agenda 2030 och hantera oväntade situationer likt Coronapandemin.

– Projektet ska hjälpa oss att genom samverkan skapa hållbara destinationer och utvecklade arbetssätt så att vi kan vara med att bidra till målen i Agenda 2030. I hög grad kommer projektets aktiviteter att genomföras lokalt i kommunerna. Vi är glada över att kunna vara med och skapa framtidstro och stötta den hårt drabbade näringen som är oerhört viktig i Fyrbodal, säger Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Projektet kommer bland annat att samverka med Turistrådet Västsverige och deras satsning på hållbarhetsklivet, projektet ”Hållbar besöksnäring på gränsen” och projektet ”Maritim Utveckling i Bohuslän” för att växla upp insatserna mot besöksnäringsföretagen.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör / Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?