Politiska sammanträden på distans

Under april-maj har digitaliseringssamordnare Sara Herrman tillsammans med konsulter genomfört en snabbutredning för att ge stöd till Fyrbodals kommuner gällande förvaltningskrav och tekniska möjligheter för att en kommun ska kunna genomföra politiska sammanträden på distans. Syftet med snabbutredningen är att flera kommuner ges möjlighet att anta likartade beslut gällande politiska sammanträden på distans och på så sätt skapa en likartad tolkning av juridiska och tekniska förutsättningar. Genom att ett flertal kommuner gör en likartad tolkning och söker liknande lösningar ökar möjligheterna att man tillsammans ska finna, och löpande förbättra, metoder för effektiva sammanträden på distans.

En slutsats från utredningen är att ett sammanträde som genomförs med deltagare på distans kommer sannolikt inte att vara likvärdigt med ett sammanträde där alla deltagare befinner sig i samma lokal. Även med tekniska hjälpmedel är det svårt att helt återskapa den dynamik som kan uppstå i det fysiska mötet. Detta betyder dock inte att mötet inte kan genomföras på lika villkor, eller näst intill, för alla deltagare.

Det finns ett stort antal olika tekniska lösningar som möter en större eller mindre del av det systemstödsbehov som finns för digitala sammanträden. Bedömningen är dock att det stöd som finns idag är tillräckligt för att kunna möta de krav som finns för deltagande på distans i sammanträden. Tekniken är dock inte helt utvecklad i dagsläget, varför det behöver finnas tydliga processer som avgör när distansmöte är lämpligt eller ej, och hur ett sådant möte ska ledas och genomföras.

Länk till rapporten

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?