Hälsokällan satsar på att stödja skolor och Fyrbodals kommuner för att öka andelen gymnasiebehöriga

Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att systematisera skolors arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7-9 och i årskurs 5 och 6. Stödet omfattar även kommunövergripande satsningar från F-5.

Skolelever i ett skolbibliotek

Tidiga insatser främjar fullföljda studier

Utbildningscheferna i Fyrbodal har gemensamt bestämt att precis som Göteborgsregionen (GR) och Skaraborgs kommunalförbund göra en gemensam kraftsamling kring processtöd fullföljda studier Fyrbodal. I detta utvecklingsarbete får grundskolor i Fyrbodal stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet. Fyrbodals kommunalförbund leder arbetet och fungerar som sak- och processkunniga. Processtödet pågår från höstterminen 2020 till och med december 2022.

Här kan du läsa mer!

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?