Digitaliseringens effekter på demokratin

Den 22 april 2020 tog Digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz del av podcasten Demokratiresan, som handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. I det här avsnittet är Anders Nordh, SKR och Elin Whilborg, som är professor vid Linköpings Universitet, med och pratar om digitaliserings effekter på demokratin. Hon menar det är en politisk utmaning att leda det digitala samhället när gränserna mellan det offentligt och privata blir suddigare. Medborgare och brukare kan få ta del av de gemensamma digitala resurserna som det offentliga står för, men det kan inte ske på samma vis som när vi köper en vara eller en resa.

En grundläggande utgångspunkt för digitalisering i den offentliga verksanketen är att det finns ett behov hos medborgaren. I det sammanhanget är det viktigt att lyssna inte bara på de som ”ropar högst” då det i många fall är de som hörs minst som har de största behoven.

Digitaliseringen, som felaktigt ofta ses som något tekniskt, har inverkan på demokratin på flera plan. Den offentlighetsprincip som Sverige har, och som många länder saknar, blir allt mer tillgänglig för medborgarna genom digitaliseringen, vilket medför ökad insyn och deltagande. En annan fråga som ofta kommer upp är det kommunala självstyret då digitala lösningar inte har några geografiska gränser. Frågor som vad är lokalt och inte kommer upp.

Samtidigt är frågor om integritet och informationssäkerhet mycket viktiga då medborgarna måste kunna lita på myndigheternas hantering av information. På det lokala planet är det, enlig Wihlborg, viktigt att förstå hur information ska hanteras i det vardagliga arbetet. Alla myndigheter ska ha beredskap för kriser, men få har beredskap för informationskris.

Wihlborg avslutar med ett ”medskick! till politiken. – För att behålla och stärka demokratin i en digital värld är det viktigt att politiker lyfter blicken och funderar på hur deras ideala samhälle ser ut och att de tänker mer strategisk hur digitaliseringen ska kunna stödja detta.

Klicka här för att komma till podcasten

Länk till Elin Whilborgs publikation Digitalt utanförskap: en forskningsöversikt

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?