Digitalisering i välfärden – Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Den 6 mars deltog digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz på ett seminarium anordnat av SKR med anledning av publicering av rapporten om hur medarbetare i vården uppfattar digitalisering

Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden. SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. Sju av tio svarar att de jobbar på en arbetsplats där det införts digitala verktyg och arbetssätt de senaste två åren. Och fler än åtta av tio medarbetare vet hur de ska använda sig av de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen idag. Nio av tio tycker att det varit tydligt varför digitala verktyg/arbetssätt införts. Samtidigt säger sex av tio att de tror att kompetenskraven kommer att öka de närmaste tre åren.

Rapporten visar tydligt att utbildningsväsendet inte hänger med i den snabba utvecklingen. Endast 16 procent av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet. Rapporten bygger på resultat från två webbenkätundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av SKR. Den ena enkäten besvarades av 1 093 yrkesverksamma och den andra enkäten besvarades av 819 studenter.

Här finns hela rapporten att läsa

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?