Cybersäkerhet på Radar Summit

E-samordnare Curt-Göran Crantz har deltagit i en webbsändning från RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS som, enligt sin hemsida, är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt. Radar levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som köpare av IT. Radar följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på en unik detaljnivå. RADARS insikter, tjänster och event ger möjlighet att styra med fakta om nuläge, planer och prioriteringar och stärker våra kunders förmåga, effektivitet och lönsamhet baserat på lokala förutsättningar. Radars faktabaserade insikter bygger på lokal fakta kombinerad med globala samarbeten. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap om den lokala marknaden levererar Radar värdeskapande insikter som är ledande på såväl operativ som på strategisk nivå, allt enligt RADARS hemsida.

Webinaret inleddes med en global analys av det geopolitiska läget, som inte oväntat beskrevs som ovanligt svajigt med den politiska splittringen i USA, Kinas framväxt som supermakt och naturligtvis den pågående pandemin som främsta orsaker. Begreppet ”Slowbalization”, vilket innebär att den accelererande globaliseringen saktar ner och varje nation ser om sitt hus i pandemins spår, är en trend som kommer att bestå under flera år. I denna ingår även att finna ”gröna” lösningar på bl.a. energiförsörjning.

Stora delar av webinaret fokuserade på det till synes outtömliga behovet av cybersäkerhet, inte minst p.g.a. att pandemin har medfört helt andra sätt att jobba än tidigare. Samtliga bedömare säger att cyberhotet har ökat markant under pandemin då det har varit prioriterat att lösa de praktiska problem som med mycket kort varsel uppstod i och med distansarbete, och säkerhetsarbetet hans inte med fullt ut. Detta måste nu tas igen.

Att jobba på distans kommer enligt flera talare på webinariet att till stora delar, vara bestående även efter pandemin. Enligt RADAR kan distans/hemarbete komma att utgöra så mycket som 70% av arbetstiden.

Detta medför en rad utmaningar, inte minst när det gäller informationssäkerhet då detta i många fall flyttas ut från arbetsplatsen till hemmet vilket innebär att ansvaret kan komma att läggas på den enskildes IT-säkerhetslösningar.  Detta är en stor utmaning och borde kunna lösas på annat sätt så att så att säkerheten finns på plats där den behövs. Att förlänga IT-supporten till hemarbetsplatsen kommer ett behov som finns nu och kommer att oka i framtiden.

Flera talare påpekade vikten av att medvetenheten om cybersäkerhet finns även i ute i den enskilda verksamheten, och att det inte är en IT-fråga utan en ledningsfråga där strategier är nödvändiga. Den digitala kompetensen hos beslutsfattare måste öka på detta område.

Cyberattacker pågår ständigt på alla nivåer i samhället. Är de riktade mot myndigheter är de inte sällan från främmande makt. Att skydda sig blir allt viktigare, och att upptäcka attacker tidigt kan vara avgörande för att hindra eller minimera skadan. Cybersäkerhet är mycket viktig i och med att data lagras i molnet och inte ”på marken” som någon talare sa. Min känsla är att molnfrågan inte är solklar även om flera talare förordade molnet då det ger mycket fler fördelar för global informationsdelning.

Sammanfattande råd från RADAR:

  • Förstå hotbilden
  • Fundera på din förmåga att upptäcka hot
  • Alla nät är osäkra

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?