Lågaffektivt bemötande – flyttad till 29 september 2020

Datum: 2020-09-29
Tid: 09:00 - 15:30
Plats: Östraboteatern, Kämpegatan 36, Uddevalla, Sverige
Pris: 950 kronor per deltagare som inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Moms tillkommer


Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanligt i skola, vård och omsorg. Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personalen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder låg-affektivt bemötande och hur gör man då?

Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Lugn och självkontroll hänger ihop. Temadagens fokus är hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning samt hur vi kan använda vår egen affektkontroll för att utstråla lugn och inte själva smittas av oro. Vi lär oss metoder som skyddar både individer och personal.

Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på brukarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Tid och plats
29 september 2020, kl. 09.00 – 15.30. Kaffe/te och fralla serveras från kl. 08.15.
Östraboteatern, Uddevalla

Föreläsare
Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.
Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas ”Low Arousal Approach” eller ”Låg-affektiv pedagogik”. Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig.

Målgrupp
Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med elever, klienter, brukare och patienter

Anmälan
Anmälan sker senast den 28 augusti. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktpersoner

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?