RSS

Kommunalförbund

Varför ett stort kommunalförbund?

  • I Fyrbodals kommunalförbund blir våra 14 kommuner starkare tillsammans och kan möta framtiden på ett bättre sätt.
  • Tillväxt och arbetstillfällen är viktiga frågor för oss. Var och en är för liten för att göra intryck utomlands, men tillsammans blir vi starka. Vi kan skapa kontakter och hjälpa till med nätverk och ett aktivt internationellt arbete. Vår region, Fyrbodal, har 270 000 invånare!

Hur fungerar ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund...

  • fungerar som en kommun
  • består av två eller fler kommuner
  • är egen juridisk person
  • regleras av kommunallagen
  • har egen styrelse och egen basfinansiering

Sveriges Kommuner och Landsting

Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn - Sveriges Kommuner och Landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting är en intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige har som huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring ska vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen nationellt och internationellt är en arbetsgivarorganisation ska främja och utveckla samverkan mellan medlemmarna utgör en nationell politisk arena för kommun- och landstingspolitik

Här kommer du vidare till hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-01-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776