RSS
Publicerad 2017-09-27

Position Väst på Stockholm Business Arena

Den 20-21 september fanns Position Väst på plats på Stockholm Business Arena, som är Nordens ledande mötesplats för investerare och andra aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Målet var att synliggöra möjligheterna att etablera sig i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

- Vi hade både en monter och ett scenframträdande, berättar Ann Palmnäs, verksamhetsledare på Position Väst, som är det gemensamma företagsetableringskontoret för kommunerna i Fyrbodal samt Essunga, Grästorp och Vara.

Vänerborgs, Orusts och Trollhättans kommuner tog tillfället i akt att presentera planerade byggprojekt och större satsningar som kan intressera fastighetsbranschen och investerare. Mellerud, Grästorp och Vara kommuner var också på plats och knöt nya kontakter och bidrog till att synliggöra möjligheter både i de enskilda kommunerna och i området som helhet.

Tillsammans med en aktör från Östfolds fylkeskommune i Norge presenterades också en ny gränsöverskridande satsning på ökad trähusbyggnation både i Fyrbodal och på andra sidan gränsen, Grön Tillväxt Trä, som Svinesundskommittén är huvudman för och där både Fyrbodals Affärsdriven miljöutveckling och Position Väst är engagerade.

Cirka 7 000 besökare fanns på plats under de två dagarna, som består av både mässa och föreläsningar. Insatserna på Stockholm Business Arena följs nu upp med fortsatta kontakter och andra insatser för att synliggöra regionen och öka antalet företagsetableringar.

Senast ändrad: 2017-09-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776