RSS
Publicerad 2017-04-26

Företagare i Fyrbodal är nöjda med kommunernas service

Fyrbodals kommuner har god service i myndighetsutövningen. Det visar rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat som Sveriges kommuner och landsting publicerade igår. Högst Nöjd kund index, NKI har Dals-Ed tätt följt av Trollhättan, Vänersborg och Tanum.

Sex av de 14 kommuner som ligger i Fyrbodal deltog i 2016 års Insiktsundersökning, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Igår publicerades resultatet i rapporten Öppna jämförelser.länk till annan webbplats

Undersökningen omfattar 147 kommuner i Sverige. Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 147 av Sveriges 290 kommuner deltar i undersökningen som omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Det genomsnittliga NKI-resultatet är 70. Fyrbodals sex kommuner uppnår goda resultat i undersökningen. Dals-Ed toppar med ett NKI på 80.

- Det finns stora fördelar med myndighetsutövningen i de mindre kommunerna. Företagarna vet ofta vilka det är som är handläggare, det är lätt att komma i kontakt med rätt person och handläggarna för de olika myndighetsområdena sitter ofta nära varandra, vilket gör det enkelt för dem att träffas och samarbeta kring mer omfattande och komplicerade ärenden, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.

Bland de större kommunerna i Sverige placerar sig Trollhättan främst med ett NKI-värde på 78. Det är också den kommun som tillsammans med Tanum ökat sitt NKI-resultat markant från förra året.

Tittar man på de enskilda frågorna i enkäten är företagarna mest nöjda med handläggarnas attityd, deras kunskap om lagar och regler samt möjligheten att komma i kontakt med rätt person per e-post. Bra betyg ges också till deras engagemang, sätt att kommunicera samt deras kunskap om ämnesområdet

Minst nöjda är företagarna med informationen på webbplatsen och handläggarnas kunskap om företagens villkor och förutsättningar. Man är också mindre nöjda med handläggarnas förmåga att förstå företagarnas problem samt tiden för handläggningen.

Resultaten vad gäller Bygglov är generellt låga, men företagarna är ändå relativt nöjda med handläggarnas attityder och möjligheterna att hämta blanketter och informationsmaterial från hemsidan. Trollhättan är ett positivt undantag. Där är företagarna mycket nöjda med ärendehanteringen för bygglov.

Anna Lärk Ståhlberg anser att undersökningen är ett bra verktyg som kan användas i ett utvecklingsarbete.

- Insiktsundersökningen pekar ut områden som bör vara prioriterade i ett framtida förbättringsarbete. Om företagarna tycker att handläggningen tar för lång tid och att överenskomna tidsramar inte hålls så får det stor påverkan på det totala NKI-resultatet. Kring detta utvecklingsarbete kan vi på kommunalförbundet vara ett stöd till kommunerna genom vårt gemensamma arbete att förbättra företagsklimatet i hela Fyrbodal.

Läs mer om arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i Fyrbodal på http://fyrbodal.se/foretagsklimatlänk till annan webbplats

För mer information kontakta
Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare
Mobil: 0733-35 85 34 E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Pressbild på Anna Lärk Ståhlberg finns på www.fyrbodal.se/pressbilderlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2017-04-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776