RSS
Publicerad 2018-11-07

Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa?

Inbjudan till konferens på temat: Västra Götalands ungdomsmottagningar coh ungdomars psykiska hälsa.

Under den här dagen får du ta del av goda exempel på utvecklingsarbete bland ungdomsmottagningarna
i länet samt aktuell information ur ett nationellt och regionalt perspektiv.

Tillfälle ges också till dialog och erfarenhetsutbyte. Dessutom presenteras en kartläggning av länets 54 ungdomsmottagningar
och en utvärdering av en statlig satsning på psykisk hälsa som Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört på uppdrag av Vårdsamverkan i Västra Götaland.

MÅLGRUPP: Konferensen riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner från både länets kommuner och
Västra Götalandsregionen med ett intresse för ungdomars psykiska hälsa.

PROGRAM: Slutgiltigt program med information om hur du anmäler dig kommer i början av december.

TID OCH PLATS: Konferensen kommer att ges vid två olika tillfällen, ett i Göteborg och ett i Vänersborg.

Boka redan nu in den dag som passar dig bäst!
5 februari 2019 kl. 09.00–15.30 i Göteborg
6 februari 2019 kl. 09.00–15.30 i Vänersborg

UPPLYSNINGAR: Kristina Elofsson, kristina.elofsson@goteborgsregionen.se

Ladda ner inbjudan som pdf.öppnas i nytt fönster (pdf, 338.1 kB)

Senast ändrad: 2018-11-07 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776