RSS
Kurser & Konferenser

Kursarkiv

Dessa kurser har anordnats och ägt rum. Men titta gärna i vårt kursarkiv och hör av dig om du vill att vi tittar på en ny kursomgång av önskat innehåll.

2018

 • Karta Fyrbodal
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande

  Tre dagar: 18 - 20 september 2018 Det finns en plats kvar!

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handla...

  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Riskbruk & Beroende - beroendelära för social- och vårdarbetare med ett särskilt fokus på spelproblem

  29 maj 2018
  Föreläsningen orienterar om det mest aktuella och nya inom beroendelära utifrån det medic...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Lex Sarah i praktiken - utredning, åtgärder och uppföljning

  22 mars 2018 Lex Sarah är en viktig del av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete inom hela
  socialtj...

  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  21 mars 2018
  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom so...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

  Tre dagar: 23 - 24 maj och 13 juni 2018
  Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenh...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

  22 maj 2018 Utbildningsdagen består huvudsakligen av en föreläsning och inleds med en noggrann genomg...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Att tillämpa risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykosocial problematik hos barn och unga

  17 maj 2018
  En föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forskare vid Karlstad univ...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Smärta hos äldre -
  Varför är det komplext och vad bör man tänka på?

  16 maj 2018

  Under utbildningsdagen kommer de mångfacetterade problem som finns hos äldre med smärta t...

  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Intellektuella funktionsnedsättningar, åldrande och demens

  Inspirationsdag 26 april 2018

  Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap om åldrande och demen...

  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Att stödja och leda arbetsgrupper som möter klienter/brukare med utmanande beteende

  24 april 2018 Vad är problemet?
  Ditt arbete som chef är avancerat och komplicerat. Förväntningarna på...

  ________________________________________________________________

2017

 • Karta Fyrbodal Personlig assistans - uppdragskurs VT17

  Kursen vänder sig till personliga assistenter som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och är ut...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Samtal med barn

  12 - 13 oktober samt uppföljningsdag i december 2017
  Det finns platser kvar!

  Utbildning med Eva Redemo...

  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Fördjupningsdag - Anknytning och omsorgssvikt

  7 november 2017

  Det finns platser kvar!

  Till er som tidigare gått utbildning i Anknytning och Omsorgss...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

  Utbildningen är fulltecknad.
  Preliminärt startar en ny utbildning januari/februari 2018
  Kursen innehå...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal God Bless the United States of America - påverkar det Fyrbodal? 

  Välkomna till en spännande dag om religion och kultur som denna dag tar avstamp i det land som ofta ...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Grundutbildning i Supported Employment

  Fyra dagar: 12 - 13 september och 19 - 20 september 2017
  Supported Employment riktar sig generellt ti...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)

  Sex dagar: 31/10 - 1/11, 21 - 22/11 och 19 - 20/12
  Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar,...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

  5 december 2017
  Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige flerdubblades under 2015...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Förstår klienterna vad socialsekreteraren säger och skriver? En kurs i Klarspråk

  12 september 2017, kl 13.00 - 16.00
  Vad är klarspråk, varför arbeta med klarspråk? Samtal och dokumen...
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Rätt i rätten - utbildning i LVM

  Nytt datum: 30 november 2017 - Det finns platser kvar!
  Programpunkter
  • Genomgång av LVM-lagstiftningen,...

  ________________________________________________________________

Dessa kurser har anordnats och ägt rum. Men titta gärna i vårt kursarkiv och hör av dig om du vill att vi tittar på en ny kursomgång av önskat innehåll. 

2016

2015

2014

 • Karta Fyrbodal Vad vet vi om könsstympning? - En kunskapshöjande eftermiddag på viktigt och aktuellt tema
  Denna kurs har redan ägt rum. Tid: Onsdag 8 oktober kl. 13.00-16.30Plats: Östraboskolans aulaMålgrupp...
  Vad vet vi om könsstympning? - En kunskapshöjande eftermiddag på viktigt och aktuellt tema
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Samverkan mot Hedersförtyck                                 
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkomna till en dag med föreläsning och seminarium den 4 december.
  Jun...
  Samverkan mot Hedersförtyck                                 
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Samverkan mot Hedersförtyck                                 
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkomna till en dag med föreläsning och seminarium den 4 december.
  Jun...
  Samverkan mot Hedersförtyck                                 
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildningsdag för studie- och yrkesvägledare

  Denna kurs har redan ägt rum.
  På Fyrbodals kommunalförbund har vi av medlemskommunerna fått i uppdrag att driva en rad olika verks...
  Utbildningsdag för studie- och yrkesvägledare Denna kurs har redan ägt rum.
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Möter du hemmasittare?
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkomna till en dag med fokus på hur man kan jobba med att motverka st...
  Möter du hemmasittare?
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal
  Framgång med jämställdhetsarbetet!

  Denna kurs har redan ägt rum. Är du rektor/förskolechef och ska starta ett arbete kring jämställhet?...
  Framgång med jämställdhetsarbetet!
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Hur ska vi stoppa spridningen av HIV?Baserat på Musikhjälpens metodmaterial
   
  Denna kurs har redan ägt rum.    11 november 2015Varje dag smittas 6000 personer med HIV och i värld...
  Hur ska vi stoppa spridningen av HIV? Baserat på Musikhjälpens metodmaterial
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Fritidsledares arbete mot hedersförtryck
  Denna kurs har redan ägt rum.    Tvådagarskursen ger dig som är fritidsledare ökad kunskap om hedersr...
  Fritidsledares arbete mot hedersförtryck
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Vägledande samspel/ICDP nivå 1

  Denna kurs har redan ägt rum.    Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som fokuserar ...
  Vägledande samspel/ICDP nivå 1
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Nätverksträff för familjecentraler och öppna förskolor
  Denna kurs har redan ägt rum.    24 november 2015 Nu är det en ny termin och dags för Nätverksträff fö...
  Nätverksträff för familjecentraler och öppna förskolor
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Attraktiva kommuner
  Denna kurs har redan ägt rum. 11 november 2014 Välkommen till seminarium 11 november!
  Moderator: Simon ...

  Attraktiva kommuner
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal BBIC och den "röda tråden" i utredningsarbetet - Fördjupningsutbildning
  Denna kurs har redan ägt rum. 27 november 2014 Utbildningen syftar till att tydliggöra vad uppdraget a...
  BBIC och den "röda tråden" i utredningsarbetet - Fördjupningsutbildning
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för Dig som är ny i barnavårdsarbetet
  Denna kurs har redan ägt rum.10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  Start 14/11...

  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för Dig som är ny i barnavårdsarbetet
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för Dig som är ny i barnavårdsarbetet
  Denna kurs har redan ägt rum.10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.Målet är at...
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för Dig som är ny i barnavårdsarbetet
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning i AUDIT och DUDIT - Platser kvar!- Identifiering och bedömning av alkohol- och drogrelaterade problem
  Denna kurs har redan ägt rum. 2 december 2014 Halvdagsutbildning om screeninginstrumenten AUDIT och DU...
  Utbildning i AUDIT och DUDIT - Platser kvar! - Identifiering och bedömning av alkohol- och drogrelaterade problem
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Momskurs för kommuner - platser kvar!
  Denna kurs har redan ägt rum. 20 november 2014 Mervärdesskattereglerna är svåra – både att tolka och t...
  Momskurs för kommuner - platser kvar!
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Syrisk kultur och samhälle
  Denna kurs har redan ägt rum. 7 november 2014 Fortfarande ökar antal asylsökande flyktingar från Syrie...
  Syrisk kultur och samhälle
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Nya regler om stöd och åtgärdsprogram, införandet av ett aktivitetsansvar för skolan samt Socialstyrelsens nya vägledning för elevhälsan
  Denna kurs har redan ägt rum. 5 november 2014 Skolan och elevhälsan har ett stort ansvar för stöd och ...
  Nya regler om stöd och åtgärdsprogram, införandet av ett aktivitetsansvar för skolan samt Socialstyrelsens nya vägledning för elevhälsan
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Kommunal ekonomi för icke-ekonomer
  Denna kurs har redan ägt rum. 10 november 2014 Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader, investe...
  Kommunal ekonomi för icke-ekonomer
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Kinas samhälle och ekonomi
  - och hur det påverkar oss i Sverige Denna kurs har redan ägt rum. 29 september 2014 Föreläsare: Rikard...
  Kinas samhälle och ekonomi
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Öppenvård i den sociala barnavården då, nu och i framtiden
  Denna kurs har redan ägt rum. 23 oktober 2014 I föreläsningen ”Öppenvård i den sociala barnavården då,...
  Öppenvård i den sociala barnavården då, nu och i framtiden
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Introduktionsutbildning socialsekreterare
  Denna kurs har redan ägt rum. 3 och 4 november

  Dag 1: 
  Socialsekreterarrollen
  (hjärta, hjärna, hand, pr...

  Introduktionsutbildning socialsekreterare
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning personlig effektivitet arbetsledare
  Denna kurs har redan ägt rum. 29 september 2014 Hjärnsmart arbete, bygga hållbar struktur för input oc...
  Utbildning personlig effektivitet arbetsledare
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)
  Denna kurs har redan ägt rum.Introduktionsutbildningen omfattar 6 dagar:
  Kurs 1:  Start 9 sept 2014. Ö...

  GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning i ASI

  Denna kurs har redan ägt rum. 29 och 30 oktober, 9 december 2014 samt 14 april 2015. ASI (Addiction Se...
  Utbildning i ASI
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning i ADAD

  Denna kurs har redan ägt rum. 0 september och 1 oktober samt 18 november 2014 ADAD (Adolescent Drug Ab...
  Utbildning i ADAD
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Teamutbildning Senior Alert Fyrbodal
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkommen till en tredagarsutbildning för nästa steg i ert arbete med S...
  Teamutbildning Senior Alert Fyrbodal
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Nya dokumentationsföreskrifter samt ökade krav på handläggningen och uppföljningen av insatser - så påverkas IFO
  Denna kurs har redan ägt rum. 4 november 2014 Under denna kursdag ges en grundlig genomgång av vad de ...
  Nya dokumentationsföreskrifter samt ökade krav på handläggningen och uppföljningen av insatser - så påverkas IFO
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Förhållningssätt vid trauma
  Denna kurs har redan ägt rum. Fyra dagar: 19 september, 17 oktober, 30 oktober, 14 november

  Kursen sy...

  Förhållningssätt vid trauma
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Kurs i LVU
  Denna kurs har redan ägt rum. 24 och 25 september 2014

  En tvådagarskurs med genomgång av gällande lags...

  Kurs i LVU
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Tre dagar om skolans arbete mot hedersförtryck
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan inbjuder till en utbildning på tre tillfällen under våren. ...
  Tre dagar om skolans arbete mot hedersförtryck
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Rätten till sin egen kropp och sexualitet
  Denna kurs har redan ägt rum.En utbildning om hedersvåld och HBTQ 18 september
  Unga hbt-personer som ...

  Rätten till sin egen kropp och sexualitet
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal DISA gruppledarutbildning

  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan bjuder in till gruppledarutbildning uppdelad på tre tillfäl...
  DISA gruppledarutbildning
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal FoU Välfärdskonferens 2014

  Denna kurs har redan ägt rum. 28 - 29 augusti 2014 i Vänersborg I år går intresseföreningen FoU Välfär...
  FoU Välfärdskonferens 2014
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Mottagandet av ensamkommande barn - utredning och uppföljning
  Denna kurs har redan ägt rum. 15 september 2014 Föreläsning och diskussion utifrån viktiga teman i mo...
  Mottagandet av ensamkommande barn - utredning och uppföljning
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Tejping
  Denna kurs har redan ägt rum. 16 - 17 september 2014 En lekfull metod för att arbeta med inre och yttr...
  Tejping
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Nätverksträff för Familjecentraler och Öppna förskolor i Fyrbodal
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan inbjuder till nätverksträff den 8 april för Familjecentrale...
  Nätverksträff för Familjecentraler och Öppna förskolor i Fyrbodal
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning - "R.A.S.T"
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan anordnar en ytterligare fortsättning kring R.A.S.T tisdagen...
  Utbildning - "R.A.S.T"
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Nivå 2 - Utbildning till diplomerad Vägledare i Programmet Vägledande samspel/ICDP
  Denna kurs har redan ägt rum.Med Marion Rydin och Pernilla Forss. 4-dagarsutbildning med början 12 s...
  Nivå 2 - Utbildning till diplomerad Vägledare i Programmet Vägledande samspel/ICDP
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Tre dagar om skolans arbete mot hedersförtryck
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan inbjuder till en utbildning på tre tillfällen under våren. ...
  Tre dagar om skolans arbete mot hedersförtryck
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Mina funktionsnedsättningar är en gåva, inte mina hinder
  Denna kurs har redan ägt rum.FyrNa- Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd bjuder in till föreläsning med...
  Mina funktionsnedsättningar är en gåva, inte mina hinder
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Kunskap, prestation och jämställdhet i skolan
  Denna kurs har redan ägt rum.Kunskap, prestation och jämställdhet i skolan gör världen rikare! Vi bj...
  Kunskap, prestation och jämställdhet i skolan
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Tema sex, ungdomar och internet - nätverksträff
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan inbjuder till en nätverksträff den 12 maj 2014 för professi...
  Tema sex, ungdomar och internet - nätverksträff
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Ses offline - om Internet som identitetskapare och dess risker
  Denna kurs har redan ägt rum.Hälsokällan inbjuder till utbildning 22 maj 2014. "Ses offline" är en u...
  Ses offline - om Internet som identitetskapare och dess risker
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Gemensam Almedalsresa 2014
  Denna resa har redan ägt rum.Vi erbjuder dig ett paket med resa och boende under Almedalsveckan 2014...
  Gemensam Almedalsresa 2014
  ________________________________________________________________
 • TejpingDenna kurs har redan ägt rum.
  19 - 20 nov 2014
  en lekfull metod för att arbeta med inre och yttre relationer
  Grundkurs för socialtjänstpersonal...
  Tejping Denna kurs har redan ägt rum. 19 - 20 nov 2014
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Seminarium om insatser mot cannabis

  Denna kurs har redan ägt rum. 23 maj 2014
  Länsstyrelsen i Västra Götaland, FoU Fyrbodal, Uddevalla kom...

  Seminarium om insatser mot cannabis
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården
  Denna kurs har redan ägt rum.Vi bjuder in till utbildning i Föräldrastöd den 20 och 27 maj samt 3 ju...
  Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Vägen till arbete - en dag om supported employment
  Denna kurs har redan ägt rum.15 maj 2014 i FärgelandaPå initiativ från reseprentanterna i FoU-rum Fu...
  Vägen till arbete - en dag om supported employment
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Området funktionsnedsättningar:Delaktighet, teater & estetisk verksamhet
  Denna kurs har redan ägt rum.FoU Fyrbodal och FouRum Funktionshinder bjuder in till en förmiddag 12 ...
  Området funktionsnedsättningar: Delaktighet, teater & estetisk verksamhet
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Ensamkommande barn - vilka har ansvar
  Denna kurs har redan ägt rum.En genomgång av Migrationsverkets, gode männens, överförmyndarens, soci...
  Ensamkommande barn - vilka har ansvar
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Information om munhälsa & ROAG

  Denna kurs har redan ägt rum.Föreläsningen kommer att handla om hur man kan använda sig av ROAG som ...
  Information om munhälsa & ROAG
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Intern kontroll - ett system för verksamhetsutveckling
  Denna kurs har redan ägt rum. Föreläsare: Carl-Gustaf Folkeson, PwC Den interna kontrollen kan - om de...
  Intern kontroll - ett system för verksamhetsutveckling
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Teamutbildning Senior Alert Fyrbodal
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkommen till en tredagarsutbildning för nästa steg i ert arbete med S...
  Teamutbildning Senior Alert Fyrbodal
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga vuxna och nyanlända
  Denna kurs har redan ägt rum.Försörjningsstödsverksamheten har under åren genomgått stora förändring...
  Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga vuxna och nyanlända
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Statsbidrag inom flyktingmottagandet 
  Denna kurs har redan ägt rum.Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten. ...
  Statsbidrag inom flyktingmottagandet 
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Förstärkning av den kommunala demokratin!
  Denna kurs har redan ägt rum. Nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014 För dig som vill ha koll...
  Förstärkning av den kommunala demokratin!
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Temadag om kommunal hälso- och sjukvård - ansvar och gränsdragning, nya krav på bemanning och kvalitet i äldrevården, egenvård samt förslaget om ny lag istället för HSL
  Denna kurs har redan ägt rum.Föreläsare: Jonas Reinholdsson, KommunLexHär hittar du mer information ...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Temadag om kommunal hälso- och sjukvård - ansvar och gränsdragning, nya krav på bemanning och kvalitet i äldrevården, egenvård samt förslaget om ny lag istället för HSL
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Projekt- och processledning
  Denna kurs har redan ägt rum.
  2014-02-25, 2014-04-24--25
  Denna tredagarsutbildning riktar sig till Dig som vill tillföra nya idéer om hur vi kan arbeta mera ...
  Projekt- och processledning Denna kurs har redan ägt rum. 2014-02-25, 2014-04-24--25
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal LVU - lagstiftning och domstolsprocess
  Denna kurs har redan ägt rum.Vi bjuder in till en tvådagarskurs 23 - 24 april 2014.Syftet med kursen...
  LVU - lagstiftning och domstolsprocess
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Från strategi till EU-ansökan
  Denna kurs har redan ägt rum.Västsverige ligger i framkant vad gäller EU-finansierat utvecklingsarbe...
  Från strategi till EU-ansökan
  ________________________________________________________________
 • Karta Fyrbodal Utbildning - "R.A.S.T"
  Denna kurs har redan ägt rum.Välkommen på nätverksträff den 5 maj! Hälsokällan och Stångenässkolan i...
  Utbildning - "R.A.S.T"
  ________________________________________________________________

2013

2012

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776