RSS

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

IT-nätverk i Fyrbodal

Under 2010 skapades i Fyrbodal ett nätverk av IT-kontaktpersoner, utsedda av  kommuncheferna. IT-kontaktpersonernas roll är att verka för informationsspridning och kommunikation in i den egna kommunens verksamheter samt förmedla kommunens syn i verksamhetsfrågor där IT används som stöd. Både vad gäller verksamhetsprocesser och teknik. Hitintills har vård och omsorgssektorn varit i fokus med "nationell IT-strategi för vård och omsorg", numera e-hälsa.

IT-samverkan i Fyrbodal och Västra Götaland

Västra Götalands 49 kommunerna har etablerat en samverkansorganisation. Organisationen skall kunna vara part i samarbetet med Västra götalandsregionen (VGR), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt andra parter såsom myndigheter. Samverkansorganisationen bygger på representation från Västra Götalands läns kommuner och kommunalförbund. Mer information kring IT-samverkan i Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Såhär tänker vi om IT

Idag är det vedertaget att IT-system används som ett stöd i kommunernas verksamhet. IT-systemen har tidigare främst varit ett stöd för att hantera kommunernas stora informationsmängder.

Nutidens krav på tillgänglighet och kommunikation ställer fler krav på kommunerna och IT-systemen. Exempelvis vill man som medborgare kunna nå "sin egen" information, oavsett tid på dygnet. Utöver medborgarens behov finns även behov av att kommunicera viss information med andra parter exempelvis myndigheter. Allt ska ske säkert och lätthanterligt. Detta är en nutida kravbild för samtliga kommuner, stora som små!

Genom samverkan är målet att tillsammans utveckla kommunernas verksamhet, att dra nytta av varandra och att ge förutsättningar för att motsvara kravbilden för både mindre och större kommuner.

Övrigt utvecklingsarbete inom IT-stöd är bland annat:  

 • Nätverksarbete på delregional, regional och nationell nivå.
 • Delta i arbetet kring den nationella satsningen på eHälsa 2013
 • Arbeta med systemet för Gymnasiets Intag.

Kontakt

e-samordnare
Siv Torstensson
Telefon: 0522-44 08 53
Mobil: 0733-35 85 21
E-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

IT-nyheter från SKL, och Datainspektionen

 • 2017-12-11
  Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna
  Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att som förra året, göra en större delutbetalning.
 • 2017-12-08
  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt
  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från externa utförare inte längre ökar i samma takt som tidigare år.
 • 2017-12-07
  Tre delar i graviditetsenkät
  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att ytterligare utveckla vården.
 • 2017-12-06
  Handslag för fördjupad digital samverkan
  Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.
 • 2017-12-06
  Tio år av öppna jämförelser äldre
  Färre olämpliga läkemedel, maten är godare och vården i livets slut har förbättrats. Det är några exempel på förbättringar de senaste åren.
 • 2017-12-05
  Ny e-tjänst förenklar för Sundsvalls företagare
  Nu förenklar Sundsvalls kommun för företagare inom restaurang och detaljhandel genom en ny e-tjänst för anmälan av tobaks- och folkölsförsäljning. Tjänsten är ansluten till ”Serverat”.

Senast ändrad: 2015-08-10 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776