RSS

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

IT-nätverk i Fyrbodal

Under 2010 skapades i Fyrbodal ett nätverk av IT-kontaktpersoner, utsedda av  kommuncheferna. IT-kontaktpersonernas roll är att verka för informationsspridning och kommunikation in i den egna kommunens verksamheter samt förmedla kommunens syn i verksamhetsfrågor där IT används som stöd. Både vad gäller verksamhetsprocesser och teknik. Hitintills har vård och omsorgssektorn varit i fokus med "nationell IT-strategi för vård och omsorg", numera e-hälsa.

IT-samverkan i Fyrbodal och Västra Götaland

Västra Götalands 49 kommunerna har etablerat en samverkansorganisation. Organisationen skall kunna vara part i samarbetet med Västra götalandsregionen (VGR), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt andra parter såsom myndigheter. Samverkansorganisationen bygger på representation från Västra Götalands läns kommuner och kommunalförbund. Mer information kring IT-samverkan i Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Såhär tänker vi om IT

Idag är det vedertaget att IT-system används som ett stöd i kommunernas verksamhet. IT-systemen har tidigare främst varit ett stöd för att hantera kommunernas stora informationsmängder.

Nutidens krav på tillgänglighet och kommunikation ställer fler krav på kommunerna och IT-systemen. Exempelvis vill man som medborgare kunna nå "sin egen" information, oavsett tid på dygnet. Utöver medborgarens behov finns även behov av att kommunicera viss information med andra parter exempelvis myndigheter. Allt ska ske säkert och lätthanterligt. Detta är en nutida kravbild för samtliga kommuner, stora som små!

Genom samverkan är målet att tillsammans utveckla kommunernas verksamhet, att dra nytta av varandra och att ge förutsättningar för att motsvara kravbilden för både mindre och större kommuner.

Övrigt utvecklingsarbete inom IT-stöd är bland annat:  

 • Nätverksarbete på delregional, regional och nationell nivå.
 • Delta i arbetet kring den nationella satsningen på eHälsa 2013
 • Arbeta med systemet för Gymnasiets Intag.

Kontakt

e-samordnare
Siv Torstensson
Telefon: 0522-44 08 53
Mobil: 0733-35 85 21
E-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

IT-nyheter från SKL, och Datainspektionen

 • 2018-02-22
  Överenskommelse för att motverka korruption
  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.
 • 2018-02-22
  Europa behöver sammanhållningspolitiken
  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.
 • 2018-02-21
  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
 • 2018-02-20
  Förslag om ensamkommande är otydligt
  SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.
 • 2018-02-19
  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd
  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
 • 2018-02-19
  Enkel guide underlättar för företag att följa GDPR
  Vad behöver företag tänka på för att uppfylla kraven som GDPR ställer? Nu finns en kostnadsfri guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför den nya dataskyddslagen. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Senast ändrad: 2015-08-10 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776