RSS

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

IT-nätverk i Fyrbodal

Under 2010 skapades i Fyrbodal ett nätverk av IT-kontaktpersoner, utsedda av  kommuncheferna. IT-kontaktpersonernas roll är att verka för informationsspridning och kommunikation in i den egna kommunens verksamheter samt förmedla kommunens syn i verksamhetsfrågor där IT används som stöd. Både vad gäller verksamhetsprocesser och teknik. Hitintills har vård och omsorgssektorn varit i fokus med "nationell IT-strategi för vård och omsorg", numera e-hälsa.

IT-samverkan i Fyrbodal och Västra Götaland

Västra Götalands 49 kommunerna har etablerat en samverkansorganisation. Organisationen skall kunna vara part i samarbetet med Västra götalandsregionen (VGR), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt andra parter såsom myndigheter. Samverkansorganisationen bygger på representation från Västra Götalands läns kommuner och kommunalförbund. Mer information kring IT-samverkan i Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Såhär tänker vi om IT

Idag är det vedertaget att IT-system används som ett stöd i kommunernas verksamhet. IT-systemen har tidigare främst varit ett stöd för att hantera kommunernas stora informationsmängder.

Nutidens krav på tillgänglighet och kommunikation ställer fler krav på kommunerna och IT-systemen. Exempelvis vill man som medborgare kunna nå "sin egen" information, oavsett tid på dygnet. Utöver medborgarens behov finns även behov av att kommunicera viss information med andra parter exempelvis myndigheter. Allt ska ske säkert och lätthanterligt. Detta är en nutida kravbild för samtliga kommuner, stora som små!

Genom samverkan är målet att tillsammans utveckla kommunernas verksamhet, att dra nytta av varandra och att ge förutsättningar för att motsvara kravbilden för både mindre och större kommuner.

Övrigt utvecklingsarbete inom IT-stöd är bland annat:  

 • Nätverksarbete på delregional, regional och nationell nivå.
 • Delta i arbetet kring den nationella satsningen på eHälsa 2013
 • Arbeta med systemet för Gymnasiets Intag.

Kontakt

e-samordnare
Siv Torstensson
Telefon: 0522-44 08 53
Mobil: 0733-35 85 21
E-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

IT-nyheter från SKL, och Datainspektionen

 • 2017-10-19
  SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan
  Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan för nationellt genomförande av strategin.
 • 2017-10-17
  SKL välkomnar enklare samverkan
  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.
 • 2017-10-17
  Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning
  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.
 • 2017-10-16
  Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning
  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
 • 2017-10-13
  Staten behöver ge vägledning om mikroplaster
  Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.
 • 2017-10-13
  Färdplan för god och nära vård
  SKL stödjer i huvudsak förslagen från regeringens utredare för att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Senast ändrad: 2015-08-10 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776