RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-09-20
  Nytt läraravtal möter lärarbristen
  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans...
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Strategi missar bibliotekens potential
  Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att...
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs
  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-09-19
  Akutväntetiderna ökar för äldre
  Tre timmar och tjugo minuters total vistelsetid, varav ungefär en timmes väntan på läkare....
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Fortsatt minskning av trafikskadade på sjukhus
  Antalet som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om...
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Minskning av andel barn som helammas
  Andelen mödrar som ammar sina barn helt, utan komplement som bröstmjölksersättning, välling eller...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776