RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-07-13
  Många frågor kring glapp i gymnasielagen
  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i...
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete
  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för...
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser
  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-06-26
  Utsatta barns skolgång måste tryggas
  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg, generaldirektör...
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov
  Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och...
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
  En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776