RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-11-15
  Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget
  I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den...
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Riksdagen bör rösta nej till regional planering
  SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om...
  Läs mer
 • 2018-11-12
  Patienternas syn på psykiatrivården
  Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-11-14
  Med anledning av uppgifter i SVT:s Uppdrag Granskning
  SVT:s Uppdrag Granskning redovisar i ett program uppgifter om personer som beviljats svensk...
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård
  Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram fyra principer som ska uppfyllas...
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Färre äldre får socialtjänstinsatser - trygghetslarm vanligast
  Antalet äldre med någon form av socialtjänstinsats minskade något 2017, jämfört med föregående år....
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-10-09 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776