RSS

Välfärdsutveckling

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärdsutveckling
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-07-13
  Många frågor kring glapp i gymnasielagen
  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i...
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete
  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för...
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser
  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-06-26
  Utsatta barns skolgång måste tryggas
  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg, generaldirektör...
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov
  Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och...
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
  En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-05-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776