RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2017-08-17
  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer
  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från...
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag
  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de...
  Läs mer
 • 2017-07-27
  Heléne Fritzon blir statsråd
  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-08-15
  "Riktlinjerna lyfter tydligt fram alternativ till KBT"
  Debattreplik av Lars-Torsten Larsson och Anders Berg, avdelningschef respektive projektledare på...
  Läs mer
 • 2017-07-13
  Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort
  Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med...
  Läs mer
 • 2017-07-05
  Könsdysfori ökar – särskilt bland unga
  Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776