RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-02-22
  Överenskommelse för att motverka korruption
  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg...
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Europa behöver sammanhållningspolitiken
  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många...
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-02-23
  Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende
  Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får...
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Marginell ökning av utomlänsvård
  Knappt 5 procent av all sjukhusvård i Sverige sker i något annat landsting än patientens eget, visar...
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Se direktsändning från seminariet Utanförskapet och barnen
  Torsdagen den 22 februari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen med titeln ”Utanförskapet...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776