RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2017-12-11
  Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna
  Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan...
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt
  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett...
  Läs mer
 • 2017-12-07
  Tre delar i graviditetsenkät
  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-12-06
  Samarbete om totalförsvarets sjukvårdssystem
  Överbefälhavare Micael Bydén och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell undertecknade i dag...
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Färre drabbas och dör i stroke
  Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Både...
  Läs mer
 • 2017-12-01
  Skillnader i kommunernas stöd vid egenvård
  De flesta kommuner erbjuder någon form av stöd till personer med funktionsnedsättning vid...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776