RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2017-06-26
  Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända
  SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med...
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman
  Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den...
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Fortsatt trygg förlossningsvård
  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-06-21
  Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård
  Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka...
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Spelmissbruk likställs med annat missbruk
  Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det...
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra
  Barn som är placerade sista året i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776