RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-04-20
  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder
  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt...
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Digitalisering kräver fördjupad samverkan
  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en...
  Läs mer
 • 2018-04-20
  SKL kritiskt till nya energiregler
  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-04-20
  Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID
  Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad...
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt
  Digitaliseringen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har ännu inte tagit...
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Ökning av kommunal personlig assistans för barn
  Kommunalt beslutad personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776