RSS

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

FoU-Socialtjänst Fyrbodal verkar för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Vi ger stöd genom konsultation i frågor om:

 • Att skriva uppsatser
 • Brukarmedverkan
 • Etiska dilemman
 • Samverkan med forskare och akademin
 • Systematisk uppföljning, Öppna Jämförelser
 • Utformning av enkäter och utvärderingar
 • Framtaganade av kunskapsöversikter

Vi driver utvecklings- och forskningsbaserade projekt i form av:

 • Forskningscirklar
 • Följeforskning, praktiknära forskning
 • Implementeringsstöd
 • Innovationsledning och idésluss
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Metodstöd
 • Utredningsuppdrag

Vi kommunicerar :

 • forskningsresultat i FoU caféer och seminarier om:
  Nya forskningsrön
  Praktisk tolkning av forskningsresultat
 • Omärldsbevkaning

Vi samverkar med:

 • Högskolan Väst och andra lärosäte
 • Andra FoU Välfärdsenheter

FoU-Socialtjänst styrs av socialcheferna.FoU-verksamheten startade hösten 2009 och utgår från fyra av socialtjänsten formulerade målområde. Målen finns beskrivna i högerspalten under Dokument.

FoU-arbetet drivs i nära samverkan med verksamhetsföreträdarna i tre sk. FouRum:

Kontakt

FoU-strateg
Lis Palm
Telefon: 0522-44 08 28
Mobil: 0733-35 85 22
E-post: lis.palm@fyrbodal.se

Utvecklingsledare Funktionshinder
Vetenskaplig ledare Socialtjänsten 

Maria Klamas
Telefon: 0522-44 08 31
Mobil: 0733-35 85 08
E-post: maria.klamas@fyrbodal.se

Nätverksledare IFO - FoU Socialtjänst

Ingela Bernholtz
Telefon: 0522-44 08 39
Mobil: 0733-0733-35 85 15
E-post: ingela.bernholtz@fyrbodal.se


Projektledare Våld i nära relationer
Anders Sandberg
Telefon: 0522-44 08 22
Mobil: 0733-35 85 37
E-post: anders.sandberg@fyrbodal.se

Dokument

Mål-FoUöppnas i nytt fönster (pdf, 506.3 kB)

Verksamhetplan 2018 (pdf, 675.7 kB)

Vetenskapligledare 30% (pdf, 407.6 kB)

Utvärdering av FoU 2014 (pdf, 1.2 MB)

Öpnna Jämförelser strategi (pdf, 347.4 kB)

Kompetens titulatur Funktionshinder LSS - revideradöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Kompetens titulatur Socialpsykiatriöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Komptensplan barn och unga, missbruk 2018-2019

Uppdrag "Våld i nära relationer" (pdf, 370.8 kB)


Aktuellt


Rapporter

Masteruppsats om försörjningsstödöppnas i nytt fönster (pdf, 890.7 kB)

Personligt Ombud, PO organiserat i värdkommunöppnas i nytt fönster (pdf, 738.9 kB)

Erfarenheter av FIT, ORS/SRS (pdf, 903.3 kB)

 

Mötestider 2018

på Riverside, Uddevalla

FouRum IFO

 • 26 Januari
 • 23 Mars
 • 18 Maj
 • 31 Augusti
 • 12 oktober
 • 30 november
  kl.9.00-12.00

FouRum vård och omsorg

 • 29 januari​
 • 12 mars
 • 21 maj
 • 27 augusti
 • 22 oktober
 • 3 december
  kl.9.00-12.00

FouRum funktionshinder/socialpsykiatri

 • 7 februari kl. 9-12
 • 14 mars kl. 13.15-16.00
 • 9 maj kl. 13.15-16.00
 • 29 augusti kl. 13.15-16.00
 • 10 oktober kl. 13.15-16.00
 • 3 december kl. 13.15-16.00


Senast ändrad: 2018-02-06 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776