RSS

Välfärd

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärd
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-02-22
  Överenskommelse för att motverka korruption
  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg...
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Europa behöver sammanhållningspolitiken
  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många...
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-02-23
  Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende
  Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får...
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Marginell ökning av utomlänsvård
  Knappt 5 procent av all sjukhusvård i Sverige sker i något annat landsting än patientens eget, visar...
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Se direktsändning från seminariet Utanförskapet och barnen
  Torsdagen den 22 februari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen med titeln ”Utanförskapet...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-01-04 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776