RSS

Välfärd

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav beredningen Välfärd är en.

Beredningen Välfärd verkar inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2017-12-11
  Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna
  Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan...
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt
  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett...
  Läs mer
 • 2017-12-07
  Tre delar i graviditetsenkät
  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-12-06
  Samarbete om totalförsvarets sjukvårdssystem
  Överbefälhavare Micael Bydén och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell undertecknade i dag...
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Färre drabbas och dör i stroke
  Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Både...
  Läs mer
 • 2017-12-01
  Skillnader i kommunernas stöd vid egenvård
  De flesta kommuner erbjuder någon form av stöd till personer med funktionsnedsättning vid...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-01-26 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776