RSS

Välfärd

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav beredningen Välfärd är en.

Beredningen Välfärd verkar inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2017-08-17
  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer
  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från...
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag
  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de...
  Läs mer
 • 2017-07-27
  Heléne Fritzon blir statsråd
  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-08-15
  "Riktlinjerna lyfter tydligt fram alternativ till KBT"
  Debattreplik av Lars-Torsten Larsson och Anders Berg, avdelningschef respektive projektledare på...
  Läs mer
 • 2017-07-13
  Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort
  Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med...
  Läs mer
 • 2017-07-05
  Könsdysfori ökar – särskilt bland unga
  Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-01-26 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776