RSS

Tjänstemannaberedningen för Samhällsutveckling

Tjänstemannaberedningen för Samhällsutveckling består av tjänstemän från Fyrbodals 14 medlemskommuner. Beredningens uppdrag och roll är att förbereda den politiska beredningens möten (Beredningen för Samhällsutveckling), utväxla och vidareföra information inom sakområdet, förankra och vidareföra information in/ut från respektive hemkommun samt vara länken mellan kommunen och kommunalförbundet.Senast ändrad: 2015-10-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776